3.7 Závěr

Přechod z analogového věku na digitální věk vytváří nové příležitosti pro průzkumníky. V této kapitole jsem tvrdil, že velké zdroje dat nebudou nahradit průzkumy a že množství velkých datových zdrojů se zvyšuje - ne snižuje - hodnota průzkumů (oddíl 3.2). Dále jsem shrnula celkový rámec chyby průzkumu, který byl vyvinut během prvních dvou období výzkumu výzkumu a který může pomoci výzkumníkům rozvíjet a hodnotit přístupy z třetí éry (oddíl 3.3). Tři oblasti, kde očekávám zajímavé příležitosti, jsou (1) vzorkování s nepravděpodobností (oddíl 3.4), (2) rozhovory s počítačem spravované (oddíl 3.5) a (3) propojení průzkumů a velkých zdrojů údajů (oddíl 3.6). Výzkum v oblasti výzkumu se vždy vyvíjel, a to v důsledku změn v technologii a ve společnosti. Měli bychom tuto evoluci přijmout a zároveň pokračovat v čerpání moudrosti z dřívějších období.