3.7 Secinājumi

Pāreja no analogā vecuma uz digitālo laikmetu rada jaunas iespējas pētnieku aptaujai. Šajā nodaļā esmu apgalvojis, ka lielie datu avoti neaizstās aptaujas un ka lielo datu avotu pārpilnība palielinās - ne samazināsies - aptauju vērtību (3.2. Sadaļa). Tālāk es apkopoju kopējo apsekojumu kļūdu sistēmu, kas tika izstrādāta pirmajos divos pētījumu periodos un kas var palīdzēt pētniekiem izstrādāt un izvērtēt trešās paaudzes pieejas (3.3. Sadaļa). Trīs jomas, kurās es sagaidu redzēt aizraujošas iespējas, ir (1) nevēlamu paraugu ņemšana (3.4. Sadaļa), (2) datorvadītas intervijas (3.5. Sadaļa) un (3) aptauju un lielu datu avotu saistīšana (3.6. Izpētes pētījumi vienmēr ir attīstījušies, ko nosaka pārmaiņas tehnoloģijā un sabiedrībā. Mums jāaptver šī attīstība, turpinot gūt gudrību no agrākiem laikiem.