3.7 Sonuç

Analog çağdan dijital çağa geçiş, anket araştırmacıları için yeni fırsatlar yaratıyor. Bu bölümde, büyük veri kaynaklarının anketlerin yerine geçmeyeceğini ve büyük veri kaynaklarının bolluğunun, azalmanın değil, anketlerin değerini artırdığını iddia ettim (bölüm 3.2). Daha sonra, anket araştırmasının ilk iki döneminde geliştirilen toplam tarama hatası çerçevesini özetledim ve araştırmacıların üçüncü dönem yaklaşımlarını geliştirmelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olabilir (bölüm 3.3). Heyecan verici fırsatları görmeyi beklediğim üç alan (1) olasılıksız örnekleme (bölüm 3.4), (2) bilgisayar tarafından yönetilen görüşmeler (bölüm 3.5) ve (3) anketleri ve büyük veri kaynaklarını (bölüm 3.6) birbirine bağlar. Anket araştırması, teknoloji ve toplumdaki değişimlerden kaynaklanan her zaman evrim geçirdi. Daha önceki dönemlerden bilgelik çekmeye devam ederken bu evrimi kucaklamalıyız.