3.7 Zaključek

Prehod iz analogne dobe v digitalno dobo ustvarja nove možnosti za raziskovalne raziskovalce. V tem poglavju sem trdil, da veliki viri podatkov ne bodo nadomestili raziskav in da se številčnost velikih virov podatkov poveča - ne zmanjša - vrednost anket (poglavje 3.2). Nato sem povzel celoten okvir napake v anketi, ki je bil razvit v prvih dveh obdobjih raziskave raziskav, in to lahko pomaga raziskovalcem pri razvoju in vrednotenju pristopov tretje dobe (oddelek 3.3). Na treh področjih, kjer pričakujem zanimive priložnosti, so: (1) vzorčenje brez verjetnosti (oddelek 3.4), (2) računalniško vodeni intervjuji (oddelek 3.5) in (3) povezovanje raziskav in velikih virov podatkov (oddelek 3.6). Raziskave na področju raziskav so se vedno razvijale zaradi sprememb v tehnologiji in družbi. To evolucijo moramo sprejeti, hkrati pa še naprej črpati modrost iz prejšnjih obdobij.