3.7 Wnioski

Przejście od wieku analogowego do epoki cyfrowej stwarza nowe możliwości dla badaczy ankiet. W tym rozdziale argumentowałem, że duże źródła danych nie zastąpią ankiet, a obfitość dużych źródeł danych wzrośnie - nie zmniejszy - wartość ankiet (sekcja 3.2). Następnie podsumowałem całkowite ramy błędów w ankiecie opracowane podczas dwóch pierwszych okresów badań ankietowych, które mogą pomóc naukowcom opracować i ocenić podejścia z trzeciej ery (sekcja 3.3). Trzy obszary, w których spodziewam się zobaczyć ekscytujące możliwości, to: (1) próba braku prawdopodobieństwa (sekcja 3.4), (2) wywiady udzielane przez komputer (sekcja 3.5) oraz (3) łączenie ankiet i dużych źródeł danych (sekcja 3.6). Badania ankietowe zawsze ewoluowały, napędzane przez zmiany w technologii i społeczeństwie. Powinniśmy przyjąć tę ewolucję, jednocześnie czerpiąc mądrość z wcześniejszych epok.