3.7 Kesimpulan

Peralihan dari zaman analog ke era digital adalah mewujudkan peluang baru untuk penyelidik kaji selidik. Dalam bab ini, saya telah mengatakan bahawa sumber data besar tidak akan menggantikan tinjauan dan bahawa banyak sumber data besar meningkat - tidak berkurang-nilai tinjauan (seksyen 3.2). Selanjutnya, saya meringkaskan keseluruhan rangka kerja kesilapan tinjauan yang telah dibangunkan semasa dua tahun pertama penyelidikan tinjauan, dan ini dapat membantu penyelidik mengembangkan dan menilai pendekatan era ketiga (seksyen 3.3). Tiga bidang yang saya harapkan untuk melihat peluang yang menarik ialah (1) persampelan bukan kebarangkalian (seksyen 3.4), (2) wawancara yang dikendalikan oleh komputer (seksyen 3.5), dan (3) menghubungkan kaji selidik dan sumber data besar (seksyen 3.6). Penyelidikan tinjauan sentiasa berubah, didorong oleh perubahan teknologi dan masyarakat. Kita harus merangkul evolusi itu, sambil meneruskan kebijaksanaan dari zaman dahulu.