3.7 Kokkuvõte

Üleminek analoogiajast digitaalajastul annab uurijatele uusi võimalusi. Selles peatükis olen väitnud, et suured andmeallikad ei asenda vaatlusi ja suurte andmeallikate rohkus suureneb - mitte väheneb - uuringute väärtust (punkt 3.2). Järgnesin kokkuvõtteks uurimisharjumuste kahe esimese aja jooksul välja töötatud küsitluste viga, mis aitab teadlastel arendada ja hinnata kolmanda astme lähenemisviise (punkt 3.3). Kolm valdkonda, kus ma eeldan põnevaid võimalusi, on (1) mittetundlik proovivõtmine (punkt 3.4), (2) arvutipõhised intervjuud (punkt 3.5) ja (3) uuringute ja suurte andmeallikate ühendamine (punkt 3.6). Uuringute uurimine on alati kujunenud tingitud muutustest tehnoloogias ja ühiskonnas. Me peaksime seda arengut arvesse võtma, jätkates siiski varasematel aegadel tarkust.