3.7 Συμπέρασμα

Η μετάβαση από την αναλογική εποχή στην ψηφιακή εποχή δημιουργεί νέες ευκαιρίες για ερευνητές ερευνητών. Σε αυτό το κεφάλαιο, υποστήριξα ότι οι μεγάλες πηγές δεδομένων δεν θα αντικαταστήσουν τις έρευνες και ότι η αφθονία των μεγάλων πηγών δεδομένων αυξάνεται - όχι μειώνεται - η αξία των ερευνών (τμήμα 3.2). Στη συνέχεια, συνόψισα το συνολικό πλαίσιο σφάλματος της έρευνας που αναπτύχθηκε κατά τις δύο πρώτες εποχές έρευνας έρευνας και αυτό μπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές να αναπτύξουν και να αξιολογήσουν προσεγγίσεις τρίτης εποχής (ενότητα 3.3). Τρεις περιοχές όπου περιμένω να δω συναρπαστικές ευκαιρίες είναι (1) δειγματοληψία μη πιθανότητας (ενότητα 3.4), (2) συνεντεύξεις με ηλεκτρονική διαχείριση (τμήμα 3.5) και (3) σύνδεση ερευνών και μεγάλων πηγών δεδομένων (ενότητα 3.6). Η έρευνα των ερευνών έχει πάντα εξελιχθεί, λόγω των αλλαγών στην τεχνολογία και την κοινωνία. Πρέπει να αγκαλιάσουμε αυτή την εξέλιξη, συνεχίζοντας να μαθαίνουμε σοφία από τις προγενέστερες εποχές.