3.7 Konklusion

Overgangen fra den analoge alder til den digitale tidsalder skaber nye muligheder for undersøgelsesforskere. I dette kapitel har jeg argumenteret for, at store datakilder ikke erstatter undersøgelser, og at overflod af store datakilder øges - ikke falder - værdien af ​​undersøgelser (afsnit 3.2). Dernæst opsummerede jeg den samlede undersøgelsesfejlramme, der blev udviklet i løbet af de første to undersøgelsesundersøgelser, og som kan hjælpe forskere med at udvikle og evaluere tredjepartstilgange (afsnit 3.3). Tre områder, hvor jeg forventer at se spændende muligheder, er (1) ikke-sandsynlighedsprøvetagning (afsnit 3.4), (2) computerstyrede interviews (afsnit 3.5) og (3) sammenkobling af undersøgelser og store datakilder (afsnit 3.6). Undersøgelsesforskning har altid udviklet sig, drevet af ændringer i teknologi og samfund. Vi bør omfavne denne udvikling, mens vi fortsætter med at tegne visdom fra tidligere tidspunkter.