3.7 Nəticə

Analoq dövründən rəqəmsal yaşa keçid tədqiqatçılar üçün yeni imkanlar yaradır. Bu fəsildə mən böyük məlumat mənbələri sorğuların əvəzlənməyəcəyini və böyük məlumat mənbələrinin bolluğunu artırmadığını iddia etdim. Anketlərin dəyəri (bölmə 3.2). Daha sonra, anket tədqiqatının ilk iki dövründə hazırlanmış ümumi tədqiqat səhv çərçivəsini ümumiləşdirdim və tədqiqatçılar üçüncü dövr yanaşmalarını inkişaf etdirməyə və qiymətləndirməyə kömək edə bilər (bölmə 3.3). Mən maraqlı imkanlar gözlədiyim üç sahə (1) qeyri-ehtimal nümunəsi (bölmə 3.4), (2) kompüterlə idarə olunan müsahibələr (bölmə 3.5) və (3) sorğular və böyük məlumat mənbələrini birləşdirən (bölmə 3.6). Araşdırmalar tədqiqat həmişə texnologiya və cəmiyyətdəki dəyişikliklərlə idarə olunub. Əvvəlki dövrlərdən hikmət çəkməyə davam edərkən, biz təkamülümüzü qəbul etməliyik.