3.7 Conclusie

De overgang van het analoge tijdperk naar het digitale tijdperk creëert nieuwe mogelijkheden voor survey-onderzoekers. In dit hoofdstuk heb ik betoogd dat big data-bronnen enquêtes niet zullen vervangen en dat de overvloed aan big data-bronnen de waarde van enquêtes verhoogt (niet verkleint) (paragraaf 3.2). Vervolgens vat ik het totale survey-foutenraamwerk samen dat werd ontwikkeld tijdens de eerste twee tijdperken van het survey-onderzoek, en dat onderzoekers kan helpen bij het ontwikkelen en evalueren van benaderingen uit het derde tijdperk (paragraaf 3.3). Drie gebieden waar ik verwacht dat ik geweldige kansen zie, zijn (1) niet-waarschijnlijkheidsbemonstering (paragraaf 3.4), (2) computergestuurde interviews (paragraaf 3.5) en (3) koppelen van enquêtes en big data-bronnen (paragraaf 3.6). Onderzoeksonderzoek is altijd geëvolueerd, gedreven door veranderingen in technologie en maatschappij. We zouden die evolutie moeten omarmen, terwijl we wijsheid blijven trekken uit eerdere tijdperken.