5.5 El disseny de la seva pròpia

Cinc principis per a la construcció d'un projecte de col·laboració massiva: motivar els participants, l'heterogeneïtat de palanquejament, centrar l'atenció, permetrà sorpresa, i ser ètic.

Ara que pot ser excitat per la possibilitat de col·laboració en massa per resoldre el seu problema científic, m'agradaria oferir alguns consells sobre com fer-ho realment. Tot i que les col·laboracions de masses són menys familiars que les tècniques en els capítols anteriors, com les enquestes i experiments, col·laboracions en massa no són inherentment més difícil. A causa que les tecnologies que vostè serà capaç d'aprofitar s'estan desenvolupant ràpidament, el consell més útil que puc oferir és expressada en termes de principis generals, en lloc d'instruccions pas a pas. Hi ha 5 principis generals que crec que serà útil a l'hora de dissenyar projectes d'investigació de col·laboració en massa: motivar els participants, l'heterogeneïtat de palanquejament, centrar l'atenció, permetrà sorpresa, i ser ètic.