5.5 עיצוב משלך

חמישה עקרונות לבניית פרויקט שיתוף פעולה המוני: להניע משתתפים, ההטרוגניות מינוף, למקד את תשומת הלב, לאפשר הפתעה, ולהיות אתי.

עכשיו, כי אתה עלול להיות נלהב לגבי הפוטנציאל לשיתוף פעולה המוני כדי לפתור הבעיה המדעית שלך, אני רוצה להציע לך כמה עצות על איך באמת עושה את זה. למרות שיתופי פעולה המוני מוכרים פחות מאשר טכניקות בפרקים הקודמים, כגון סקרים וניסויים, שיתופי פעולה המוני אינם מטבעם יותר קשה. בגלל הטכנולוגיות שאתה תוכל לרתום מפתחים במהירות, העצות המועילות ביותר שאני יכול להציע מתבטאות במונחים של עקרונות כלליים, ולא צעד אחר צעד הוראות. ישנם 5 עקרונות כלליים כי אני חושב יהיה מועיל לך בעת עיצוב פרויקטים מחקריים בשיתוף המונים: להניע משתתפים, ההטרוגניות מינוף, למקד את תשומת הלב, לאפשר הפתעה, ולהיות אתי.