5.5 તમારા પોતાના ડિઝાઇનીંગ

એક માસ સહયોગ પ્રોજેક્ટ નિર્માણ માટે પાંચ સિદ્ધાંતો: સહભાગીઓ, લાભ વૈવિધ્યનો પ્રોત્સાહન, ધ્યાન કેન્દ્રિત આશ્ચર્ય સક્રિય કરવા માટે, અને નૈતિક છે.

હવે તમે માસ સહયોગ માટે સંભવિત તમારા વૈજ્ઞાનિક સમસ્યા હલ કરવા માટે વિશે ઉત્સાહિત હોઈ શકે છે, હું તમને કેવી રીતે ખરેખર તે કરવું પર કેટલાક સલાહ આપે છે કરવા માંગો છો. તેમ છતાં માસ જોડાણ જેમ સર્વેક્ષણ અને પ્રયોગો અગાઉ પ્રકરણો, યુકિતઓ કરતાં ઓછી પરિચિત હોય છે, માસ જોડાણ સ્વાભાવિક રીતે કોઈ વધુ મુશ્કેલ નથી. ટેકનોલોજી કે જે તમે ઉપયોગ કરવા માટે ઝડપથી વિકસતા છે કરવાનો પ્રયત્ન કરશે કારણ કે, સૌથી ઉપયોગી સલાહ છે કે હું ઓફર કરી શકે છે તેના બદલે પગલું દ્વારા પગલું સૂચનો કરતાં, સામાન્ય સિદ્ધાંતો દ્રષ્ટિએ વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. સહભાગીઓ, લાભ વૈવિધ્યનો પ્રોત્સાહન,, ધ્યાન કેન્દ્રિત આશ્ચર્ય સક્રિય કરવા માટે, અને નૈતિક હોઈ: 5 સામાન્ય સિદ્ધાંતો હું જ્યારે તમે માસ સહયોગ સંશોધન પ્રોજેક્ટ ડિઝાઇન તમે મદદરૂપ થશે લાગે છે કે છે.