5.5 Creando a súa propia

Cinco principios para a construción dun proxecto de colaboración en masa: motivar aos participantes, a heteroxeneidade de alavancagem, o foco de atención, permitir sorpresa, e ser ético.

Agora que se pode animado sobre o potencial de colaboración en masa para resolver o seu problema científico, gustaríame ofrecer-lle algúns consellos sobre a forma de realmente facelo. Aínda colaboracións masivas son menos familiares que as técnicas en capítulos anteriores, como investigacións e experiencias, colaboracións masivas non son inherentemente máis difícil. Porque as tecnoloxías que será capaz de aproveitar están a desenvolver rapidamente, o consello máis útil que podo ofrecer é expresada en termos de principios xerais, no canto de paso a paso as instrucións. Hai 5 principios xerais que eu creo que vai ser útil para vostede cando crea proxectos de investigación colaboración en masa: motivar aos participantes, a heteroxeneidade de alavancagem, o foco de atención, permitir sorpresa, e ser ético.