5.5 vytvorením vlastného

Päť princípy pre vytvorenie masového projekt spolupráce: motivovať účastníkov, pákový heterogénnosť, zamerať pozornosť, umožňujú prekvapenie, a byť etické.

Teraz, keď môžu byť nadšení potenciálom pre masové spoluprácu vyriešiť váš vedecký problém, rád by som vám ponúknuť niekoľko rád o tom, ako vlastne urobiť. Hoci masové spolupráce sú menej oboznámení ako technik v predchádzajúcich kapitolách, napríklad z prieskumov a experimentov, mäsová spolupráce nie sú vo svojej podstate akýkoľvek zložitejšie. Vzhľadom k tomu, technológie, ktoré budete môcť využiť sa rýchlo rozvíjajú, najviac užitočné rady, ktoré môžem ponúknuť je vyjadrená vo všeobecných princípov, skôr než krok za krokom pokyny. K dispozícii je 5 všeobecnej zásady, že myslím, že bude užitočné pre vás, keď konštrukčná hmotnosť výskumnej spolupráce projekty: motivovať účastníkov, pákový heterogenita, zamerať pozornosť, umožňujú prekvapenie, a byť etické.