5.5 طراحی خود را

پنج اصل برای ساخت یک پروژه همکاری جمعی: ایجاد انگیزه شرکت کنندگان، عدم تجانس اهرم، توجه، فعال تعجب، و اخلاقی باشد.

حالا که شما ممکن است در مورد پتانسیل برای همکاری جمعی برای حل مشکل علمی خود را هیجان زده، من می خواهم به شما برخی از مشاوره در مورد چگونه به واقع آن را انجام دهد. اگر چه همکاری جمعی کمتر آشنا از روش ها در فصل قبل از آن، از جمله بررسی و آزمایش می، همکاری جمعی ذاتا هر مشکل نیست. از آنجا که فن آوری است که شما قادر به مهار به سرعت در حال توسعه خواهد بود، توصیه های مفید است که من می تواند ارائه دهد از لحاظ اصول کلی بیان می شود، به جای گام به گام توسط به گام دستورالعمل. وجود دارد 5 اصول کلی که من فکر می کنم برای شما مفید خواهد بود که شما طراحی پروژه های تحقیقاتی همکاری جمعی: انگیزه شرکت کنندگان، عدم تجانس اهرم، توجه، فعال تعجب، و اخلاقی باشد.