5.5 Vim koj tus kheej

Tsib hauv paus ntsiab lus rau lub tsev ib tug loj kev sib koom tes peb tes num: txhawb cov miv sab koom, leverage heterogeneity, tsom xim, pab kom surprise, thiab yuav zoo.

Tam sim no uas tej zaum koj yuav zoo siab heev txog lub peev xwm rau loj sib koom tes los daws koj kev teeb meem, kuv xav kom muaj koj ib co tswv yim yuav ua li cas los yeej ua tau. Txawm tias loj collaborations yog tsawg paub tshaj cov hom kev kawm nyob rau hauv ua ntej lawm tshooj, xws li cov ntawv tshawb fawb thiab thwmsim, loj collaborations yog tsis inherently tej yam ntau nyuaj. Vim hais tias tus yees hais tias koj yuav tsum tau los harness tsim sai heev, feem ntau yuav pab tau cov tswv yim uas kuv yuav muab yog hais nyob rau hauv cov nqe lus ntawm dav dav, es kauj ruam-ntawm-kauj ruam cov lus qhia. Muaj 5 dav dav uas kuv xav tias yuav pab tau rau koj thaum koj tsim loj sib koom tes tshawb fawb: txhawb cov miv sab koom, leverage heterogeneity, tsom xim, pab kom surprise, thiab yuav zoo.