7.2.3 etiikka tutkimuksen suunnittelu

Etiikka siirtyvät reuna huolta keskeisenä huolenaiheena ja siksi tulee tutkimuskohde.

Digitaaliaikana etiikka tulee yhä keskeisemmäksi tutkimuksen muotoilemiseksi. Eli tulevaisuudessa taistelemme vähemmän siitä, mitä voidaan tehdä ja mitä tulee tehdä. Näin tapahtuu, odotan, että yhteiskuntatieteilijöiden sääntöihin pohjautuva lähestymistapa ja tietojenkäsittelijöiden ad hoc -tapahtuma kehittyvät kohti jotakin sellaista, kuin 6 luvussa kuvattuja lähestymistapoja. Odotan myös, että kun etiikka tulee keskeisemmäksi, se tulee kasvaa metodologisen tutkimuksen aiheena. Lähes samalla tavoin kuin sosiaalitutkijat antavat nyt aikaa ja energiaa uusien menetelmien kehittämiseen, jotka mahdollistavat halvemmat ja tarkemmat arviot, odotan, että pyrimme kehittämään myös eettisesti vastuullisempia menetelmiä. Tämä muutos ei johdu vain siitä, että tutkijat pitävät huolta etiikasta loppuun asti, mutta myös siksi, että he pitävät etiikasta yhteiskuntatutkimuksen keinona.

Esimerkki tästä suuntauksesta on erilainen yksityisyystutkimus (Dwork 2008) . Kuvittele, että esimerkiksi sairaalassa on yksityiskohtaisia ​​terveysrekistereitä ja että tutkijat haluavat ymmärtää näitä tietoja. Differentiaalisesti yksityiset algoritmit antavat tutkijoille mahdollisuuden oppia aggregoituneista kuvioista (esim. Tupakoivilla ihmisillä on todennäköisemmin syöpä), samalla kun minimoidaan riski oppia mitään tietyn yksilön ominaisuuksista. Näiden yksityisyyden suojan algoritmien kehittäminen on tullut aktiivinen tutkimusalue; katso Dwork and Roth (2014) kirjojen pituudelle. Erotusperusteinen yksityisyys on esimerkki siitä, että tutkimusyhteisö ottaa eettisen haasteen, muuttaa sen tutkimusprojektiksi ja sitten edetä siihen. Tämä malli on mielestäni yhä enemmän nähtävissä muilla sosiaalisen tutkimuksen aloilla.

Koska tutkijoiden voimat, usein yhteistyössä yritysten ja hallitusten kanssa, jatkuvat kasvussa, yhä vaikeampaa välttää monimutkaisia ​​eettisiä kysymyksiä. Kokemukseni on, että monet yhteiskuntatieteilijät ja tiedemiehet tarkastelevat näitä eettisiä kysymyksiä välttääkseen suolla. Mielestäni kuitenkin välttäminen tulee strategiaksi entistä kestämätöntä. Me yhteisöksi voimme vastata näihin ongelmiin, jos hyppäämme ja kohtaamme heidät luovuudella ja ponnistelulla, jota sovelletaan muihin tutkimusongelmiin.