6.4 Neljä periaatteet

Neljä periaatteita, jotka voivat ohjata tutkijat edessään eettinen epävarmuus ovat: kunnioittaminen Henkilöt, Beneficence oikeus- ja lain noudattaminen ja Public Interest.

Eettiset haasteet, joita tutkijat kohtaavat digitaaliaikana, ovat hieman erilaiset kuin aiemmin. Tutkijat voivat kuitenkin vastata näihin haasteisiin rakentamalla aikaisempaa eettistä ajattelua. Erityisesti uskon, että kaksi raporttia, Belmont-raportti (Belmont Report 1979) ja Menlo-raportti (Dittrich, Kenneally, and others 2011) ilmaisevat periaatteet voivat auttaa tutkijoita syyttämään heidän eettisistä haasteistaan. Kuten kuvaillaan yksityiskohtaisemmin tämän luvun historiallisessa lisäyksessä, molemmat raportit ovat tulosta monen vuoden neuvotteluprosessista asiantuntijoista koostuvilta paneelilta, joilla on paljon mahdollisuuksia panna eri sidosryhmiä.

Ensinnäkin vuonna 1974 vastauksena tutkijoiden eettisiin epäonnistumisiin - kuten tunnetulle Tuskegee-syfilisitutkimukselle, jossa tutkijat tekivät aktiivisesti pettymystä lähes 400 sadan afrikkalaisen miehen mieheltä ja estäneet pääsyn turvalliseen ja tehokkaaseen hoitoon lähes 40 vuotta (ks. Historiallinen lisäys) - Yhdysvaltojen kongressi loi kansallisen toimikunnan tekemään eettisiä suuntaviivoja tutkimusta varten, johon osallistui ihmisiä. Belmontin konferenssikeskuksen neljän vuoden kokouksen jälkeen ryhmä tuotti Belmontin raportin , joka oli kapea mutta voimakas dokumentti. Belmont-raportti on älyllinen perusta yhteiselle säännölle, ihmisaiheisia tutkimuksia käsitteleville määräyksille, joita IRB: n tehtävänä on noudattaa (Porter and Koski 2008) .

Vuonna 2010 Yhdysvaltojen hallitus - erityisesti kotimaan turvallisuusministeriö - vastasi tietoturva-tutkijoiden eettisiin epäonnistumisiin ja vaikeuksiin soveltaa ideoita Belmont-raportissa digitaaliaikaan perustuviin tutkimuksiin. tuottaa ohjaavaa eettistä kehystä tieto- ja viestintäteknologian (ICT) tutkimukseen. Tämän työn tuloksena oli Menlo-raportti (Dittrich, Kenneally, and others 2011) .

Yhdessä Belmontin raportti ja Menlo-raportti tarjoavat neljä periaatetta, jotka voivat ohjata tutkijoiden eettisiä keskusteluja: henkilöiden kunnioittaminen , hyvinvointi , oikeudenmukaisuus ja lain ja yleisen edun kunnioittaminen . Näiden neljän periaatteen soveltaminen käytännössä ei ole aina suoraviivaista, ja se voi vaatia vaikeaa tasapainottamista. Periaatteet auttavat kuitenkin selkeyttämään kompromisseja, ehdottamaan parannuksia tutkimussuunnitelmiin ja antavat tutkijoille mahdollisuuden selittää perusteluaan toisilleen ja yleisölle.