6.4.3 Justice

Justice pyritään varmistamaan, että riskit ja hyödyt tutkimuksen jaetaan oikeudenmukaisesti.

Belmontin mietinnössä todetaan, että oikeusperiaatteella pyritään jakamaan tutkimuksen aiheuttamat rasitteet ja edut. Toisin sanoen ei pitäisi olla, että yksi yhteiskuntaryhmä kantaa tutkimuksen kustannukset, kun taas toinen ryhmä hyötyy siitä. Esimerkiksi yhdeksästoista ja vuoden XX-luvun alussa lääketieteellisissä tutkimuksissa tutkimusaiheita palvelevat taakseet vähenivät suuresti köyhille, kun taas parannetun terveydenhuollon hyödyt heijastuivat ensisijaisesti rikkaille.

Käytännössä oikeusperiaatetta alun perin tulkittiin siten, että haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset olisi suojeltava tutkijoilta. Toisin sanoen tutkijoiden ei pidä sallia tarkoituksellisesti heittää voimattomia. On huolestuttavaa, että aikaisemmin suuri joukko eettisesti ongelmallisia tutkimuksia oli erittäin haavoittuvia osallistujia, mukaan lukien huonosti koulutetut ja oikeudenhaltijat (Jones 1993) ; vankeja (Spitz 2005) ; institutionaaliset, psyykkisesti vammaiset lapset (Robinson and Unruh 2008) ; ja vanhoja ja heikosti sairaaloita (Arras 2008) .

Noin vuonna 1990 näkemykset oikeuslaitoksesta alkoivat vauhdittaa suojelusta pääsyyn (Mastroianni and Kahn 2001) . Esimerkiksi aktivistit väittivät, että lapset, naiset ja etniset vähemmistöt tarvitsisivat nimenomaisesti sisällyttää kliinisiin tutkimuksiin, jotta nämä ryhmät voisivat hyötyä näistä kokeista saaduista tiedoista (Epstein 2009) .

Suojelun ja pääsyn kysymyksien lisäksi oikeusperiaatetta on usein tulkittu herättämään kysymyksiä sopivasta korvauksesta osallistujille - kysymyksiä, joihin liittyy voimakas keskustelu lääketieteellisessä etiikassa (Dickert and Grady 2008) .

Oikeuden periaatteen soveltaminen kolmeen esimerkkiimme tarjoaa vielä toisen tavan tarkastella niitä. Yhdessäkään tutkimuksessa osallistujat eivät kompensoi taloudellisesti. Encore herättää monimutkaisimmat kysymykset oikeusperiaatteesta. Vaikka hyvinvoinnin periaate saattaisi ehdottaa, että osallistujat suljettaisiin maita vastaan, joissa on tukahduttavia hallituksia, oikeusperiaatteen voitaisiin väittää, että nämä ihmiset voisivat osallistua Internetin sensuuriin ja hyötyä siitä - tarkkoja mittauksia. Tastien, siteiden ja aikojen tapaus herättää myös kysymyksiä, koska yksi opiskelijaryhmä kannatti tutkimuksen taakkaa ja hyötyi vain yhteiskunnasta. Lopuksi, emotionaalisen tartuntaa, osallistujat, jotka kannattivat tutkimuksen taakkaa, olivat satunnaisotanta väestöstä, joka todennäköisimmin hyötyisi tuloksista (eli Facebookin käyttäjistä). Tässä mielessä emotionaalisen tartunnan suunnittelu oli hyvin linjassa oikeusperiaatteen kanssa.