6.7.3 Ajattele Tutkimusetiikan jatkuvana, ei erillisiä

Keskustelua etiikka sosiaalisen tutkimuksen digitaaliajan usein tapahtuu binary kannalta; Esimerkiksi emotionaalinen Tartunta oli joko eettistä tai se ei ollut eettistä. Tämä binary ajattelu polarisoi keskustelua, vaikeuttaa pyrkimyksiä kehittää yhteisiä normeja, edistää henkistä laiskuutta, ja absolves tutkijoita, joiden tutkimus on merkitty "eettisiä" niiden vastuu toimia eettisesti. Tuottavin keskustelut olen nähnyt joihin tutkimuseettisen siirtyä tätä binary ajattelua jatkuva käsite noin tutkimusetiikasta.

Suuri käytännön ongelma binaarisen käsityksen tutkimusetiikasta on, että se polarisoi keskustelua. Emotionaalisen tartunnan "epäeettinen" kutsuminen kootaan yhteen todellisten julmuuksien kanssa tavalla, joka ei ole hyödyllistä. Sen sijaan on hyödyllisempää ja tarkoituksenmukaisempaa puhua yksityiskohtaisesti tutkimuksen näkökulmista, jotka ovat ongelmallisia. Siirtyminen pois binäärisestä ajattelusta ja polarisoivasta kielestä ei ole puhelu, jonka avulla voimme käyttää sekaisin kieltä epäeettisen käyttäytymisen peittelemiseksi. Pikemminkin jatkuva etiikka käsittelee mielestäni entistä varovaisempaa ja tarkempaa kieltä. Lisäksi jatkuva tutkimusetiikan käsite selventää, että kaikki - jopa tutkijat, jotka tekevät työtä, jota jo pidetään "eettisenä", pyrkivät luomaan entistä paremman eettisen tasapainon työstään.

Lopullinen hyöty jatkuvaan ajatteluun on se, että se rohkaisee älylliseen nöyryytykseen, joka sopii vaikeiden eettisten haasteiden edessä. Digitaaliajan etiikan kysymykset ovat vaikeita, eikä yksikään henkilö ole liian luottavainen oman kykynsä diagnosoida oikea toimintatapa.