5.6 Päätelmät

Mass yhteistyö mahdollistaa tutkijat ratkaista tieteellisiä ongelmia, jotka olivat mahdottomia ratkaista ennen.

Digitaalinen aikakausi mahdollistaa massatuotannon tieteellisessä tutkimuksessa. Sen sijaan, että toimimme yhteistyössä pienen kollegoiden tai tutkimusavustajien kanssa, voimme nyt tehdä yhteistyötä kaikkien muiden kanssa, joilla on Internet-yhteys. Kuten luvussa esitetyt esimerkit osoittavat, nämä uudet massayhteistyön muodot ovat jo mahdollistaneet merkittävän kehityksen tärkeissä ongelmissa. Jotkut epäilijät saattavat epäillä yhteiskunnallisen tutkimuksen massayhteistyön soveltuvuutta, mutta olen optimistinen. Yksinkertaisesti maailmassa on paljon ihmisiä, ja jos kykyjemme ja energiamme voidaan hyödyntää, voimme tehdä mahtavia asioita yhdessä. Toisin sanoen ihmisten oppimisen ohella havainnoimalla heidän käyttäytymistään (luku 2), kyselemällä heitä kysymyksistä (luku 3) tai kirjoittamalla ne kokeiluihin (luku 4) voimme myös oppia ihmisistä tekemällä heistä tutkimusyhteistyökumppaneita.

Sosiaalisen tutkimuksen kannalta on mielestäni hyödyllistä jakaa massaprojekteja kolmeen karkeaan ryhmään:

  • Ihmisen laskentaprojekteissa tutkijat yhdistävät monien yksinkertaisten mikrotaskujen parissa työskenteleviä töitä ongelmien ratkaisemiseksi, jotka ovat mahdottoman suuria yhdelle henkilölle.
  • Avopuheluhankkeissa tutkijat aiheuttavat ongelman helposti tarkistettavilla ratkaisuilla, etsivät ratkaisuja monilta ihmisiltä ja sitten valitsevat parhaiten.
  • Hajautettujen tietojen keruuhankkeissa tutkijat antavat osallistujille mahdollisuuden osallistua uusiin mittauksiin maailmasta.

Sosiaalisen tutkimuksen edistämisen ohella massayhteistyöhankkeilla on myös demokratisoitumismahdollisuuksia. Nämä hankkeet laajentavat sekä ihmisten joukkoa, jotka voivat järjestää suuria hankkeita ja niiden ihmisten joukkoa, jotka voivat osallistua niihin. Aivan kuten Wikipedia muutti, mitä luulimme mahdolliseksi, tulevat massayhteistyöhankkeet muuttuvat mielestämme tieteellisessä tutkimuksessa.