6.7.1 IRB er et gulv, ikke et loft

Mange forskere synes at have modstridende syn på IRB. På den ene side anser de det for at være et bumbling bureaukrati. Men samtidig mener de det også at være den endelige voldgiftsmand for etiske beslutninger. Det vil sige, mange forskere synes at tro, at hvis IRB godkender det, så skal det være OK. Hvis vi anerkender de meget reelle begrænsninger af IRB som de eksisterer for tiden - og der er mange af dem (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) - da vi som forskere skal påtage sig yderligere ansvar for vores forsknings etik. IRB er et gulv ikke et loft, og denne ide har to hovedimplikationer.

For det første er IRB et gulv betyder, at hvis du arbejder på en institution, der kræver IRB-gennemgang, skal du følge disse regler. Dette kan synes indlysende, men jeg har bemærket, at nogle mennesker synes at have lyst til at undgå IRB. Faktisk, hvis du arbejder i etisk foruroligede områder, kan IRB være en stærk allieret. Hvis du følger deres regler, bør de stå bag dig, hvis noget går galt med din forskning (King and Sands 2015) . Og hvis du ikke følger deres regler, kan du ende op på egen hånd i en meget vanskelig situation.

For det andet, IRB er ikke et loft betyder, at bare at udfylde dine formularer og følge reglerne er ikke nok. I mange situationer er du som forsker den, der ved mest om hvordan man skal handle etisk. I sidste ende er du forskeren, og det etiske ansvar ligger hos dig; det er dit navn på papiret.

En måde at sikre, at du behandler IRB som et gulv og ikke et loft, er at medtage et etisk bilag i dine papirer. Faktisk kan du udarbejde dit etiske bilag, før din undersøgelse begynder selv, for at tvinge dig til at tænke over, hvordan du vil forklare dit arbejde for dine jævnaldrende og offentligheden. Hvis du finder dig ubehagelig, mens du skriver dit etiske bilag, kan din undersøgelse måske ikke finde den rette etiske balance. Ud over at hjælpe dig med at diagnosticere dit eget arbejde, vil udgivelsen af ​​dine etiske bilag hjælpe forskersamfundet med at diskutere etiske spørgsmål og etablere passende normer baseret på eksempler fra reel empirisk forskning. tabel 6.3 viser empiriske forskningsdokumenter, som jeg synes har gode diskussioner om forskningsetik. Jeg er ikke enig i alle krav fra forfatterne i disse diskussioner, men de er alle eksempler på forskere, der handler med integritet i den forstand, Carter (1996) definerer: i hvert tilfælde (1) forskerne bestemmer, hvad de synes er rigtige og hvad er der galt? (2) de handler ud fra det, de har besluttet, selv til personlig pris og (3) de offentligt viser, at de handler på baggrund af deres etiske analyse af situationen.

Tabel 6.3: Papirer med interessante diskussioner om deres forsknings etik
Undersøgelse Udstedes problem
Rijt et al. (2014) Felteksperimenter uden samtykke
Undgå kontekstskader
Paluck and Green (2009) Feltforsøg i udviklingsland
Forskning om følsomt emne
Komplekse samtykkeproblemer
Afhjælpning af mulige skader
Burnett and Feamster (2015) Forskning uden samtykke
Balancering af risici og fordele, når risici er svære at kvantificere
Chaabane et al. (2014) Sociale konsekvenser af forskning
Brug af lækkede datafiler
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) Felteksperimenter uden samtykke
Soeller et al. (2016) Overtrædelsesvilkår