6.5 To etiske rammer

De fleste debatter om forskningsetik reducere til uoverensstemmelser mellem konsekventialisme og deontologiske.

Disse fire etiske principper om respekt for personer, fordel, retfærdighed og respekt for lov og offentlig interesse er i sig selv stort set afledt af to mere abstrakte etiske rammer: konsekvensisme og deontologi . Forståelse af disse rammer er nyttigt, fordi det vil gøre det muligt for dig at identificere og derefter begrunde en af ​​de mest grundlæggende spændinger i forskningsetik: ved hjælp af potentielt uetiske midler til opnåelse af etiske formål.

Konsekvenser, der har rødder i Jeremy Benthams og John Stuart Mills arbejde, fokuserer på at tage handlinger, der fører til bedre stater i verden (Sinnott-Armstrong 2014) . Princippet om Beneficence, der fokuserer på at balancere risiko og fordele, er dybt forankret i consequentialistisk tænkning. På den anden side fokuserer deontologi, der har rødder i Immanuel Kants arbejde, på etiske opgaver, uafhængige af deres konsekvenser (Alexander and Moore 2015) . Princippet om respekt for personer, der fokuserer på deltagernes autonomi, er dybt forankret i deontologiske tænkning. En hurtig og rå måde at skelne mellem de to rammer er, at deontologer fokuserer på midler og konsekvenser fokuserer på ender .

For at se, hvordan disse to rammer fungerer, skal du overveje informeret samtykke. Begge rammer kunne bruges til at understøtte informeret samtykke, men af ​​forskellige grunde. Et konsekvensanalyse for informeret samtykke er, at det hjælper med at forhindre deltagernes skade ved at forbyde forskning, der ikke korrekt balancerer risiko og forventet fordel. Konsekvensanalyse tænker med andre ord støtteinformeret samtykke, fordi det hjælper med at forhindre dårlige resultater for deltagerne. Et deontologisk argument for informeret samtykke fokuserer dog på en forskers pligt til at respektere hendes deltagers autonomi. I lyset af disse tilgange kunne en ren konsekvensanalyse være villig til at frafalde kravet om informeret samtykke i en indstilling, hvor der ikke var nogen risiko, mens en ren deontolog måske ikke.

Både konsekvensisme og deontologi tilbyder vigtig etisk indsigt, men hver kan tages til absurde ekstremer. For konsekvensisme kunne et af disse ekstreme tilfælde kaldes Transplantation . Forestil dig en læge, der har fem patienter, der dør af organsvigt og en sund patient, hvis organer kan gemme alle fem. Under visse omstændigheder vil en consequentialist læge blive tilladt - og endda krævet - at dræbe den sunde patient for at få hans organer. Dette fuldstændige fokus på ender, uden hensyn til midler, er mangelfuldt.

Ligeledes kan deontologi også tages til akavet ekstremer, som i det tilfælde, der kunne kaldes Time bomb . Forestil dig en politibetjent, som har fanget en terrorist, der kender placeringen af ​​en tikkende bombe, der vil dræbe millioner af mennesker. En deontologisk politibetjent ville ikke lyve for at narre en terrorist til at afsløre placeringen af ​​bomben. Dette fuldstændige fokus på midler, uden hensyn til ender, er også mangelfuldt.

I praksis omfatter de fleste sociale forskere implicit en blanding af disse to etiske rammer. At bemærke denne blanding af etiske skoler hjælper med at tydeliggøre, hvorfor mange etiske debatter - som er tilbøjelige til at være mellem dem, der er mere consequentialistiske og dem, der er mere deontologiske - gør ikke meget fremskridt. Konsekvensisterne tilbyder generelt argumenter om ender-argumenter, der ikke overbeviser deontologer, der er bekymrede for midler. På samme måde har deontologer tendens til at tilbyde argumenter om midler, som ikke er overbevisende for konsekvensister, der er fokuserede på ender. Argumenter mellem konsekvensister og deontologer er som to skibe, der passerer om natten.

En løsning på disse debatter ville være for sociale forskere at udvikle en konsekvent, moralsk solid og let anvendelig blanding af konsekvenser og deontologi. Desværre er det usandsynligt, at der sker; filosofer har kæmpet for disse problemer i lang tid. Forskere kan imidlertid bruge disse to etiske rammer - og de fire principper, de indebærer - at begrunde etiske udfordringer, afklare trade-offs og foreslå forbedringer af forskningsdesign.