4.7 Konklusion

Den digitale tidsalder giver forskerne mulighed for at køre eksperimenter, der ikke var mulige tidligere. Ikke alene kan forskere køre massive eksperimenter, kan de også drage fordel af den særlige karakter af digitale eksperimenter for at forbedre gyldighed, anslår heterogenitet behandlingseffekt, og isolere mekanismer. Disse eksperimenter kan gøres på fuldt digitale miljøer eller ved hjælp af digitalt udstyr i den fysiske verden.

Som kapitlet har vist, kan disse eksperimenter udføres i samarbejde med stærke virksomheder, eller de kan udføres fuldstændigt af forskeren; du behøver ikke arbejde hos en big tech virksomhed for at køre et digitalt eksperiment. Hvis du designer dit eget eksperiment, kan du køre din variable pris til nul, og du kan bruge de tre R'er til at erstatte, forbedre og reducere til at opbygge etik i dit design. Forskernes øgede evne til at gribe ind i millioner af menneskers liv betyder, at vi skal have en tilsvarende stigning i vores opmærksomhed på etisk forskningsdesign. Med stor magt kommer stort ansvar.