6.7.3 Tænk på forskningsetik som kontinuerlig, ikke diskrete

Debat om etik social forskning i den digitale tidsalder ofte sker i binære termer; for eksempel, Emotional Contagion var enten etisk eller det var ikke etisk. Denne binære tænkning polariserer diskussion, hindrer bestræbelser på at udvikle fælles normer, fremmer intellektuel dovenskab, og frikender forskere, hvis forskning er mærket "etisk" fra deres ansvar for at handle mere etisk. De mest produktive samtaler, jeg har set involverer forskningsetik bevæge sig ud over denne binære tænkning til en kontinuerlig forestilling om forskningsetik.

Et stort praktisk problem med en binær opfattelse af forskningsetik er, at den polariserer diskussion. Calling Emotional Contagion "uetisk" klumper det sammen med ægte grusomheder på en måde, der ikke hjælper. Det er snarere mere nyttigt og hensigtsmæssigt at tale specifikt om de aspekter af undersøgelsen, som du finder problematisk. At flytte væk fra binær tænkning og polariserende sprog er ikke et kald for os at bruge forvirret sprog til at skjule uetisk adfærd. Et kontinuerligt begreb af etik vil snarere føre til mere omhyggeligt og præcist sprog. Endvidere præciserer en vedvarende opfattelse af forskningsetik, at alle - selv forskere, som laver arbejde, der allerede anses for at være etiske - skal stræbe efter at skabe en endnu bedre etisk balance i deres arbejde.

En endelig fordel ved et skridt hen imod kontinuerlig tænkning er, at den tilskynder til intellektuel ydmyghed, som er passende i lyset af vanskelige etiske udfordringer. Spørgsmålene om forskningsetik i den digitale tidsalder er vanskelige, og ingen enkeltpersoner bør være overbevist om sin egen evne til at diagnosticere den korrekte handling.