6.8 Konklusion

Social forskning i den digitale tidsalder rejser nye etiske spørgsmål. Men disse spørgsmål er ikke uoverstigelige. Hvis vi som fællesskab kan udvikle fælles etiske normer og standarder, der støttes både af forskere og offentligheden, så kan vi udnytte evnen i den digitale tidsalder på måder der er ansvarlige og gavnlige for samfundet. Dette kapitel repræsenterer mit forsøg på at bevæge os i den retning, og jeg tror, ​​at nøglen vil være for forskere at vedtage principbaseret tænkning, samtidig med at de følger de relevante regler.

I afsnit 6.2 beskriver jeg tre forskningsprojekter med digital alder, der har genereret etisk debat. Derefter beskrev jeg i afsnit 6.3, hvad jeg synes er den grundlæggende årsag til etisk usikkerhed i samfundsfaglig forskning i digital alder: hurtigt voksende magt for forskere at observere og eksperimentere med mennesker uden deres samtykke eller endda bevidsthed. Disse muligheder ændrer sig hurtigere end vores normer, regler og love. Dernæst i afsnit 6.4 beskrev jeg fire eksisterende principper, der kan lede din tænkning: Respekt for personer, fordel, retfærdighed og respekt for lov og offentlig interesse. Derefter opsummerede jeg i afsnit 6.5 en oversigt over to brede etiske rammer - konsekvensisme og deontologi - der kan hjælpe dig med en af ​​de dybeste udfordringer, du måske står overfor: hvornår er det hensigtsmæssigt for dig at tage etisk tvivlsomme midler for at opnå etisk passende ende. Disse principper og etiske rammer gør det muligt for dig at bevæge dig ud over at fokusere på hvad der er tilladt i henhold til gældende regler og øge din evne til at kommunikere din tankegang med andre forskere og offentligheden.

På baggrund heraf diskuterede jeg i seksion 6.6 fire områder, der er særligt udfordrende for sociale aldersforskere: informeret samtykke (afsnit 6.6.1), forståelse og styring af informationsrisiko (afsnit 6.6.2), privatlivets fred (afsnit 6.6.3) ) og tage etiske beslutninger i betragtning af usikkerhed (afsnit 6.6.4). Endelig sluttede jeg i seksjon 6.7 med tre praktiske tips til arbejde i et område med ubestemt etik.

Med hensyn til omfang, har dette kapitel fokuseret på perspektivet af en individuel forsker søger generaliseres viden. Som sådan er det udelader vigtige spørgsmål om forbedringer af systemet for etisk tilsyn med forskning; spørgsmål om regulering af indsamling og anvendelse af data fra selskaber; og spørgsmål om masse overvågning af regeringer. Disse andre spørgsmål er naturligvis komplekse og vanskelige, men det er mit håb, at nogle af ideerne fra forskningsetik vil være nyttigt på andre sammenhænge.