5.6 Konklusion

Masse samarbejde vil gøre det muligt for forskerne at løse videnskabelige problemer, der var umuligt at løse før.

Den digitale tidsalder muliggør massesamarbejde inden for videnskabelig forskning. I stedet for blot at samarbejde med et lille antal kolleger eller forskningsassistenter, kan vi som tidligere samarbejde med alle i verden, der har internetforbindelse. Som eksemplerne i dette kapitel viser, har disse nye former for massesamarbejde allerede gjort det muligt at gøre reelle fremskridt med vigtige problemer. Nogle skeptikere kan være i tvivl om massesamarbejde for social forskning, men jeg er optimistisk. Helt enkelt er der mange mennesker i verden, og hvis vores talenter og energier kan udnyttes, kan vi gøre fantastiske ting sammen. Med andre ord, udover at lære af mennesker ved at observere deres adfærd (kapitel 2), stille dem spørgsmål (kapitel 3) eller indskrive dem i forsøg (kapitel 4), kan vi med andre ord lære af mennesker ved at gøre dem til forskningssamarbejdspartnere.

Med henblik på social forskning mener jeg, at det er nyttigt at opdele masseprojekter i tre grupper:

  • I menneskelige beregningsprojekter kombinerer forskere indsatsen fra mange mennesker, der arbejder med simple mikrotasker for at løse problemer, der er umuligt store for en person.
  • I åbne opkaldsprojekter stiller forskere et problem med en let at-tjekke løsning, søger løsninger fra mange mennesker, og så vælger de bedste.
  • I distribuerede dataindsamlingsprojekter gør forskere det muligt for deltagerne at bidrage med nye målinger af verden.

Ud over at fremme social forskning har massesamarbejdsprojekter også demokratiserende potentiale. Disse projekter udvider både den række mennesker, der kan organisere store projekter og række mennesker, der kan bidrage til dem. Ligesom Wikipedia ændrede det, vi troede var muligt, vil fremtidige masseprojektprojekter ændre, hvad vi mener er muligt i videnskabelig forskning.