6.4.3 Justice

Retfærdighed handler om at sikre, at de risici og fordele ved forskning fordeles retfærdigt.

Belmont-rapporten hævder, at princippet om retfærdighed retter sig mod fordelingen af ​​byrder og fordele ved forskning. Det burde ikke være tilfældet, at en gruppe i samfundet bærer omkostningerne ved forskning, mens en anden gruppe høster sine fordele. For eksempel i det nittende og begyndelsen af ​​det tyvende århundrede faldt byrderne for at tjene som forskningsemner i medicinske forsøg stort set på de fattige, mens fordelene ved forbedret lægehjælp primært rørte til de rige.

I praksis blev princippet om retfærdighed oprindeligt fortolket for at betyde, at sårbare mennesker bør beskyttes mod forskere. Med andre ord skal forskere ikke lov til at forsætligt bytte på den magtesløse. Det er et foruroligende mønster, at tidligere et stort antal etisk problematiske undersøgelser involverede ekstremt sårbare deltagere, herunder dårligt uddannede og disenfranchised borgere (Jones 1993) ; fanger (Spitz 2005) ; institutionaliserede, mentalt handicappede børn (Robinson and Unruh 2008) ; og gamle og svækkede sygehuspatienter (Arras 2008) .

Omkring 1990 begyndte synspunkter om retfærdighed at svinge fra beskyttelse til adgang (Mastroianni and Kahn 2001) . For eksempel argumenterede aktivister for, at børn, kvinder og etniske minoriteter skulle eksplicit inddrages i kliniske forsøg, således at disse grupper kunne drage fordel af den viden, der blev opnået fra disse forsøg (Epstein 2009) .

Ud over spørgsmål om beskyttelse og adgang tolkes princippet om retfærdighed ofte for at rejse spørgsmål om passende kompensation for deltagernes spørgsmål, der er genstand for en intens debat om medicinsk etik (Dickert and Grady 2008) .

Anvendelse af princippet om retfærdighed på vores tre eksempler giver endnu en måde at se på dem. I ingen af ​​undersøgelserne blev deltagerne kompenseret økonomisk. Encore rejser de mest komplekse spørgsmål om retfærdighedsprincippet. Selv om princippet om fordellighed kan foreslå at udelukke deltagere fra lande med repressive regeringer, kan princippet om retfærdighed argumentere for at lade disse mennesker deltage i og drage fordel af præcise målinger af internetcensur. Sagen om smag, slips og tid rejser også spørgsmål, fordi en gruppe studerende bærer byrden af ​​forskningen, og kun samfundet som helhed har gavn af det. Endelig var deltagerne, der bar byrden af ​​undersøgelsen, i en følelsesmæssig forurening en tilfældig stikprøve fra befolkningen, som mest sandsynligt vil drage fordel af resultaterne (nemlig Facebook-brugere). I denne forstand var designen af ​​følelsesmæssig forurening godt tilpasset princippet om retfærdighed.