6.2.1 ემოციური გადამდები სენი

700 000 ფეისბუქის მომხმარებელი ექსპერიმენტში შევიდა, რომლებმაც შეიძლება შეცვალონ თავიანთი ემოციები. მონაწილეებმა არ მისცეს თანხმობა და კვლევა არ იყო სათანადო მესამე მხარის ეთიკური ზედამხედველობა.

2012 წლის იანვარში ერთი კვირის განმავლობაში, დაახლოებით 700 000 ფეისბუქის მომხმარებელი ექსპერიმენტში შედიოდა "ემოციური კონტაზიის შესწავლაზე", რომლის მიხედვითაც ადამიანის ემოციები გავლენას ახდენს ადამიანთა ემოციებით, რომელთანაც ისინი ურთიერთობენ. მე განვიხილე ეს ექსპერიმენტი მე -4 თავში, მაგრამ ახლა ისევ გადავხედავ. ემოციური კონტაზიის ექსპერიმენტში მონაწილეები ოთხ ჯგუფად იყვნენ: "ნეგატიურობა-შემცირებული" ჯგუფი, ვისთვისაც უარყოფითი სიტყვების მქონე შეტყობინება (მაგალითად, სამწუხაროა) შემთხვევით დაბლოკილია News Feed- ში გამოჩენაში; "პოზიტიურობა-შემცირებული" ჯგუფი, რომლისთვისაც პოზიტიური სიტყვების მქონე შეტყობინება (მაგ. ბედნიერი) შემთხვევით დაბლოკილი იყო; და ორი საკონტროლო ჯგუფი, ერთ-ერთი პოზიტიურობა-შემცირებული ჯგუფი და ერთი ნეგატიურობა-შემცირებული ჯგუფი. მკვლევარებმა აღმოაჩინეს, რომ პოტენციურ-შემცირებულ ჯგუფში მცხოვრებ ადამიანებს ოდნავ ნაკლები დადებითი სიტყვები და შედარებით უფრო უარყოფითი სიტყვები იყენებდნენ, რომლებიც შედარებით საკონტროლო ჯგუფს უკავშირდებოდნენ. ანალოგიურად, მათ აღმოაჩინეს, რომ ხალხს ნეგატიურობა-შემცირებული მდგომარეობა გამოიყენა ოდნავ უფრო პოზიტიური სიტყვები და ოდნავ ნაკლები უარყოფითი სიტყვები. ამდენად, მკვლევარებმა აღმოაჩინეს ემოციური დაპირისპირების (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) მტკიცებულებები; ექსპერიმენტის დიზაინისა და შედეგების უფრო სრულყოფილი განხილვისთვის იხ. თავი 4.

მას შემდეგ, რაც ეს ნაშრომი გამოიცა მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამდივნოში , იყო უზარმაზარი აღშფოთება ორივე მკვლევარსა და პრესაში. ქაღალდის ირგვლივ აღქმა ორ ძირითად პუნქტზე გაამახვილა ყურადღება: 1) მონაწილეებს არ გააჩნიათ თანხმობა სტანდარტის Facebook- ის პირობების მიღმა და (2) კვლევა არ განიცდიდა მნიშვნელოვან მესამე მხარეს ეთიკურ მიმოხილვას (Grimmelmann 2015) . ამ დებატებში წამოჭრილმა ეთიკურმა კითხვებმა გამოიწვია ჟურნალი სწრაფად გამოაქვეყნოს იშვიათი "შეშფოთების სარედაქციო გამოხატვა" კვლევის ეთიკისა და ეთიკური განხილვის პროცესის შესახებ (Verma 2014) . მომდევნო წლებში ეს ექსპერიმენტი ინტენსიური დებატებისა და უთანხმოების წყაროდ რჩება და ამ ექსპერიმენტის კრიტიკას შესაძლოა ჰქონდეს ამგვარი კვლევის ჩრდილების გაუთვალისწინებელი ეფექტი (Meyer 2014) . ანუ ზოგიერთმა ამტკიცებს, რომ კომპანიებმა ამგვარი ექსპერიმენტების გაშვება არ შეწყვიტეს - მათ უბრალოდ საჯაროდ საუბრობენ. ეს დებატები შესაძლოა დაეხმარა Facebook- ზე (Hernandez and Seetharaman 2016; Jackman and Kanerva 2016) კვლევის ეთიკური განხილვის პროცესის შექმნას.