6.2.1 Contagion อารมณ์

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก 700,000 คนได้รับการใส่ลงไปในการทดลองที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของพวกเขา ผู้เข้าร่วมไม่ให้ความยินยอมและการศึกษาไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลทางจริยธรรมของบุคคลที่สามที่มีความหมาย

เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในเดือนมกราคมปี 2012 ผู้ใช้ Facebook ประมาณ 700,000 คนถูกนำไปวางไว้ในการทดลองเพื่อศึกษาว่า "อารมณ์ติดเชื้อ" ขอบเขตที่อารมณ์ของบุคคลนั้นได้รับผลกระทบจากอารมณ์ความรู้สึกของคนที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์ เราได้พูดถึงการทดสอบนี้ในบทที่ 4 แต่ฉันจะทบทวนอีกครั้งในขณะนี้ ผู้เข้าร่วมการทดสอบการติดเชื้ออารมณ์ได้ถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือกลุ่มที่ "ปฏิเสธไม่ได้" ซึ่งมีผู้โพสต์ข้อความเชิงลบ (เช่นเศร้า) ถูกบล็อกแบบสุ่มไม่ให้ปรากฏในฟีดข่าว กลุ่ม "positivity-reduced" ที่โพสต์ข้อความบวก (เช่น happy) ถูกบล็อกแบบสุ่ม และกลุ่มควบคุม 2 กลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการลดความเฉื่อยชาและกลุ่มลดลง นักวิจัยพบว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่มี positivity ลดลงใช้คำที่เป็นบวกน้อยกว่าเล็กน้อยและคำที่เป็นลบมากกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ในทำนองเดียวกันพวกเขาพบว่าคนที่อยู่ในสภาวะปฏิเสธที่ลดลงใช้คำพูดเชิงบวกเล็กน้อยและคำที่เป็นลบน้อยกว่าเล็กน้อย ดังนั้นนักวิจัยพบหลักฐานการติดเชื้อทางอารมณ์ (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) ; สำหรับการอภิปรายที่สมบูรณ์มากขึ้นเกี่ยวกับการออกแบบและผลของการทดลองดูบทที่ 4

หลังจากที่บทความนี้ตีพิมพ์ใน รายงานการประชุมของ National Academy of Sciences พบว่ามีนักวิจารณ์และนักข่าวคนหนึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก ความบาดหมางระหว่างหนังสือพิมพ์เน้นประเด็นสำคัญ 2 ประเด็นคือ (1) ผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่ได้ให้ความยินยอมนอกเหนือจากข้อกำหนดในการให้บริการของ Facebook มาตรฐานและ (2) การศึกษาไม่ได้รับการตรวจสอบด้านจริยธรรมของบุคคลที่สามที่มีความหมาย (Grimmelmann 2015) คำถามเกี่ยวกับจริยธรรมที่เกิดขึ้นในการอภิปรายครั้งนี้ทำให้วารสารได้เผยแพร่ "การแสดงความคิดเห็นเชิงบรรณาธิการ" ที่หายากเกี่ยวกับจรรยาบรรณและกระบวนการทบทวนจริยธรรมสำหรับการวิจัย (Verma 2014) ในปีต่อ ๆ มาการทดลองนี้ยังเป็นที่มาของการถกเถียงและความไม่ลงรอยกันอย่างรุนแรงและคำติชมของการทดลองนี้อาจมีผลโดยไม่ได้ตั้งใจในการผลักดันการวิจัยประเภทนี้ไปสู่เงามืด (Meyer 2014) นั่นคือบางคนแย้งว่า บริษัท ต่างๆไม่ได้หยุดการทดลองประเภทนี้พวกเขาหยุดพูดถึงพวกเขาในที่สาธารณะ การอภิปรายนี้อาจช่วยกระตุ้นการสร้างกระบวนการทบทวนทางจริยธรรมสำหรับการวิจัยที่ Facebook (Hernandez and Seetharaman 2016; Jackman and Kanerva 2016)