6.2.1 contagi emocional

700.000 usuaris de Facebook es van posar en un experiment que podria haver alterat les seves emocions. Els participants no van donar el seu consentiment i l'estudi no estava subjecte a una supervisió ètica significativa de tercers.

Durant una setmana al gener de 2012, aproximadament 700.000 usuaris de Facebook es van col·locar en un experiment per estudiar el "contagi emocional", fins a quin punt les emocions d'una persona es veuen afectades per les emocions de les persones amb què interactuen. He comentat aquesta prova al capítol 4, però ara ho revisaré ara. Els participants en l'experiment de contagió emocional es van col · locar en quatre grups: un grup "negativitat reduïda", per a qui es van bloquejar aleatòriament publicacions amb paraules negatives (p. Ex., Tristes) que apareguessin al feed de notícies; un grup de "reducció de positivitat" per a qui es van bloquejar aleatòriament missatges amb paraules positives (per exemple, feliços); i dos grups de control, un grup reduït per positivitat i un altre per al grup reduït per negatius. Els investigadors van trobar que les persones del grup reduït per positivitat van utilitzar lleugerament menys paraules positives i paraules lleugerament més negatives, relatives al grup de control. De la mateixa manera, van trobar que les persones amb condició reduïda negativament usaven paraules lleugerament més positives i lleugerament menys paraules negatives. Així, els investigadors van trobar evidència de contagi emocional (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) ; Per a una discussió més completa sobre el disseny i els resultats de l'experiment, vegeu el capítol 4.

Després d'haver publicat aquest article en les Actes de l'Acadèmia Nacional de Ciències , hi va haver un gran crit per part dels investigadors i la premsa. La indignació al voltant del document es va centrar en dos punts principals: (1) els participants no van proporcionar cap consentiment més enllà dels termes de servei estàndard de Facebook i (2) l'estudi no havia estat sotmès a una revisió ètica de tercers significativa (Grimmelmann 2015) . Les qüestions ètiques plantejades en aquest debat van fer que la revista publicés ràpidament una rara "expressió editorial de preocupació" sobre el procés d'ètica i revisió ètica de la investigació (Verma 2014) . En anys posteriors, aquest experiment ha seguit sent una font de debat intens i de desacord, i la crítica d'aquest experiment pot haver tingut l'efecte no intencionat de conduir aquest tipus d'investigació sobre les ombres (Meyer 2014) . És a dir, alguns han argumentat que les empreses no han deixat d'executar aquest tipus d'experiments: simplement han deixat de parlar d'ells en públic. Aquest debat pot haver contribuït a estimular la creació d'un procés de revisió ètica per a la recerca a Facebook (Hernandez and Seetharaman 2016; Jackman and Kanerva 2016) .