6.2.1 Emosionele Contagion

700.000 Facebook-gebruikers is in 'n eksperiment geplaas wat hul emosies verander het. Die deelnemers het nie toestemming gegee nie en die studie was nie onderworpe aan betekenisvolle derdeparty-etiese toesig nie.

Vir een week in Januarie 2012 is ongeveer 700,000 Facebook-gebruikers in 'n eksperiment geplaas om "emosionele besmetting" te bestudeer, die mate waartoe 'n persoon se emosies beïnvloed word deur die emosies van die mense met wie hulle met mekaar kommunikeer. Ek het hierdie eksperiment in hoofstuk 4 bespreek, maar ek sal dit nou weer hersien. Deelnemers aan die emosionele besmettingseksperiment is in vier groepe ingedeel: 'n "negatiwiteitsverminderde" groep, vir wie poste met negatiewe woorde (bv. Hartseer) willekeurig geblokkeer was om in die Nuusvoer te verskyn; 'n "positiwiteitsverminderde" groep vir wie poste met positiewe woorde (bv. gelukkig) willekeurig geblokkeer is; en twee beheergroepe, een van die positiwiteitsverminderbare groep en een vir die negatiwiteitsverminderbare groep. Die navorsers het bevind dat mense in die positiwiteitsverminderde groep effens minder positiewe woorde en effens meer negatiewe woorde gebruik het, relatief tot die kontrolegroep. Net so het hulle bevind dat mense in die negativiteitsverminderde toestand effens meer positiewe woorde gebruik en effens minder negatiewe woorde. So het die navorsers bewyse gevind van emosionele besmetting (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) ; Vir 'n meer volledige bespreking van die ontwerp en resultate van die eksperiment, sien Hoofstuk 4.

Nadat hierdie referaat gepubliseer is in Proceedings of the National Academy of Sciences , was daar 'n enorme uitroep van beide navorsers en die pers. Verontwaardiging rondom die koerant is op twee hoofpunte gefokus: (1) Deelnemers het nie toestemming gegee buite die standaard Facebook-diensbepalings nie en (2) die studie het nie sinvolle derdeparty-etiese hersiening ondergaan nie (Grimmelmann 2015) . Die etiese vrae wat in hierdie debat geopper is, het veroorsaak dat die joernaal 'n seldsame "redaksionele uitdrukking van kommer" gepubliseer het oor die etiese en etiese oorsigproses vir die navorsing (Verma 2014) . In die daaropvolgende jare het hierdie eksperiment voortgegaan om 'n bron van intense debat en meningsverskil te wees, en die kritiek op hierdie eksperiment het moontlik die onbedoelde uitwerking gehad van die bestuur van hierdie soort navorsing in die skadu (Meyer 2014) . Dit is, sommige het aangevoer dat maatskappye nie opgehou het om sulke eksperimente te bedryf nie. Hulle het maar net opgehou om oor die publiek te praat. Hierdie debat kan gehelp het om 'n etiese hersieningsproses vir Facebook (Hernandez and Seetharaman 2016; Jackman and Kanerva 2016) .