6.2.1 Emocinis Infekcija

700 000 "Facebook" naudotojų buvo nukreipti į eksperimentą, kuris galėjo pakeisti jų emocijas. Dalyviai nesutiko ir tyrimas neturėjo reikšmingos trečiosios šalies etikos priežiūros.

2012 m. Sausio mėn. Vieną savaitę maždaug 700 000 "Facebook" naudotojų buvo įtrauktos į eksperimentą, skirtą "emocinei infekcijai" ištirti, kiek žmogaus emocijas veikia žmonių, su kuriais jie sąveikauja, emocijos. Aš aptariau šį eksperimentą 4 skyriuje, bet dabar jį darysiu. Emocinio užkrečiamojo eksperimento dalyviai buvo suskirstyti į keturias grupes: "neigiamumo sumažintą" grupę, kuriai pranešimai su neigiamais žodžiais (pvz., Liūdni) buvo atsitiktinai užblokuoti, kad jie nebūtų rodomi "News Feed"; "sumažintą teigiamą reikšmę" grupė, kurioms atsitiktinai užblokuoti įrašai su teigiamais žodžiais (pvz., laimingi); ir dvi kontrolinės grupės, viena iš sumažėjusios teigiamumo grupės, o kita - sumažinta neigiama grupe. Tyrėjai nustatė, kad žmonės, kurių grupė sumažėjo dėl teigiamo poveikio, naudojo šiek tiek mažiau teigiamų žodžių ir šiek tiek daugiau neigiamų žodžių, palyginti su kontroline grupe. Panašiai, jie nustatė, kad žmonės, kuriems buvo sumažėjęs negatyvumas, naudojo šiek tiek daugiau teigiamų žodžių ir šiek tiek mažiau neigiamų žodžių. Taigi mokslininkai nustatė emocinės infekcijos įrodymus (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) ; išsamesnei eksperimento projekto ir rezultatų aptarimui žr. 4 skyrių.

Po to, kai šis pranešimas buvo paskelbtas Nacionalinės mokslų akademijos Proceedings, buvo tiek milžiniškos tiek tyrėjų, tiek spaudos. Popiežiaus pasipiktinimas buvo skirtas dviem pagrindiniams dalykams: (1) dalyviai nepateikė jokio sutikimo, išskyrus standartines "Facebook" paslaugų teikimo sąlygas, ir (2) tyrimas nebuvo atliktas prasmingos trečiosios šalies etikos peržiūros (Grimmelmann 2015) . Šiuose debatuose iškeltais etiniais klausimais žurnalas greitai paskelbė retų "redakcinį susirūpinimą keliančią išraišką", susijusį su etikos ir etikos vertinimo procesu (Verma 2014) . Vėlesniais metais šis eksperimentas ir toliau buvo intensyvių diskusijų ir nesutarimų šaltinis, o šio eksperimento kritika galėjo turėti nenumatytą tokio pobūdžio tyrimo poveikį šešėlėms (Meyer 2014) . Tai yra, kai kurie teigė, kad bendrovės neužkyrė tokių eksperimentų - jie tiesiog nebevykdė kalbėti apie juos viešai. Ši diskusija galėjo padėti paskatinti etikos peržiūros procesą, skirtą "Facebook" tyrimams (Hernandez and Seetharaman 2016; Jackman and Kanerva 2016) .