6.2.1 Emotional Contagion

700.000 Facebook-gebruikers zijn in een experiment gestopt dat mogelijk hun emoties heeft veranderd. De deelnemers gaven geen toestemming en het onderzoek was niet onderworpen aan een zinvol ethisch toezicht van derden.

Gedurende een week in januari 2012 werden ongeveer 700.000 Facebook-gebruikers in een experiment geplaatst om 'emotionele besmetting' te bestuderen, de mate waarin de emoties van een persoon worden beïnvloed door de emoties van de mensen met wie ze communiceren. Ik heb dit experiment besproken in hoofdstuk 4, maar ik zal het nu opnieuw bekijken. Deelnemers aan het experiment met emotionele besmetting werden in vier groepen ingedeeld: een groep met 'negativiteitsvermindering', voor wie berichten met negatieve woorden (bijvoorbeeld verdrietig) willekeurig werden geblokkeerd voor weergave in de nieuwsfeed; een groep met "positiviteitsvermindering" voor wie berichten met positieve woorden (bijvoorbeeld blij) willekeurig werden geblokkeerd; en twee controlegroepen, één van de positiviteitsverminderde groep en één voor de negativiteitsverminderde groep. De onderzoekers ontdekten dat mensen in de groep met verminderde positiviteit iets minder positieve woorden en iets meer negatieve woorden gebruikten, ten opzichte van de controlegroep. Evenzo vonden ze dat mensen in de negativiteitsverminderingstoestand iets positievere woorden gebruikten en iets minder negatieve woorden. Zo vonden de onderzoekers bewijs van emotionele besmetting (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) ; voor een meer volledige bespreking van het ontwerp en de resultaten van het experiment, zie hoofdstuk 4.

Nadat dit artikel werd gepubliceerd in Proceedings van de National Academy of Sciences , was er een enorme verontwaardiging van zowel onderzoekers als de pers. De verontwaardiging rond het document concentreerde zich op twee hoofdpunten: (1) deelnemers (Grimmelmann 2015) geen toestemming buiten de standaard Facebook-servicevoorwaarden en (2) de studie had geen betekenisvolle ethische beoordeling door een derde partij ondergaan (Grimmelmann 2015) . De ethische vragen die in dit debat werden opgeworpen, zorgden ervoor dat het tijdschrift snel een zeldzame "redactionele uiting van bezorgdheid" publiceerde over het ethische en ethische beoordelingsproces voor het onderzoek (Verma 2014) . In de daaropvolgende jaren bleef dit experiment een bron van intens debat en onenigheid, en de kritiek op dit experiment kan het onbedoelde effect hebben gehad om dit soort onderzoek in de schaduw te zetten (Meyer 2014) . Dat wil zeggen, sommigen hebben betoogd dat bedrijven niet zijn gestopt met het uitvoeren van dit soort experimenten - ze zijn er gewoon mee gestopt om in het openbaar over hen te praten. Dit debat heeft mogelijk bijgedragen aan het creëren van een ethisch beoordelingsproces voor onderzoek op Facebook (Hernandez and Seetharaman 2016; Jackman and Kanerva 2016) .