6.2.1 Duygusal Bulaşma

700.000 Facebook kullanıcısı duygularını değiştirmiş olabilecek bir deneye koyuldu. Katılımcılar onay vermedi ve çalışma anlamlı bir üçüncü parti etik gözetimine tabi değildi.

Ocak 2012'de bir hafta boyunca yaklaşık 700.000 Facebook kullanıcısı, duygusal duygulanım üzerinde çalıştığı bir deneyde, bir kişinin duygularının etkileşimde bulunduğu kişilerin duygularından ne ölçüde etkilendiğini ortaya koydu. Bu deneyi 4. bölümde tartıştım, ancak şimdi tekrar inceleyeceğim. Duygusal bulaşma deneyine katılanlar dört gruba ayrıldı: “olumsuzluk azaltılmış” bir grup, olumsuz kelimeler içeren mesajlar (örneğin, üzücü) Haber Bülteninde rastgele engellendi; Pozitif kelimelere (örneğin, mutlu) sahip olanların rasgele bir şekilde engellendiği “pozitifliği azaltılmış” bir grup; ve iki kontrol grubu, pozitifliği azaltılmış gruplardan biri ve negatiflik azaltılmış grup için bir tane. Araştırmacılar, pozitifliği azaltılmış gruptaki kişilerin kontrol grubuna göre biraz daha az pozitif kelime ve biraz daha negatif kelime kullandıklarını bulmuşlardır. Benzer şekilde, olumsuzluk azaltılmış durumdaki insanların biraz daha olumlu kelimeler ve biraz daha az negatif kelime kullandıklarını bulmuşlardır. Böylece, araştırmacılar duygusal bulaşıcılık bulgusu buldular (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) ; Deneyimin tasarımı ve sonuçları hakkında daha kapsamlı bir tartışma için bölüm 4'e bakınız.

Bu makale Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayınlandıktan sonra hem araştırmacılardan hem de basından muazzam bir öfke vardı. Makalenin etrafındaki öfke iki ana noktaya odaklanmıştır: (1) katılımcılar standart Facebook hizmet şartlarının ötesinde herhangi bir onay vermediler ve (2) çalışma anlamlı bir üçüncü taraf etik incelemesinden (Grimmelmann 2015) . Bu tartışmada dile getirilen etik sorular, derginin, araştırmaya yönelik etik ve etik inceleme süreciyle ilgili nadir bir “editörlük ifade ifadesini” hızlı bir şekilde yayınlamasına neden olmuştur (Verma 2014) . Sonraki yıllarda, bu deney, yoğun bir tartışma ve anlaşmazlık kaynağı olmaya devam etmiştir ve bu deneyin eleştirisi, bu tür araştırmaları gölgelere sürüklemenin istenmeyen etkisini göstermiş olabilir (Meyer 2014) . Yani, bazı şirketler şirketlerin bu tür deneyleri yürütmeyi bırakmadıklarını ileri sürmüşlerdir - sadece kamuoyunda konuşmayı bırakmışlardır. Bu tartışma, Facebook'ta araştırma için etik bir inceleme sürecinin oluşturulmasına yardımcı olabilir (Hernandez and Seetharaman 2016; Jackman and Kanerva 2016) .