3.5 Nye måter å stille spørsmål

Tradisjonelle undersøkelser er stengt, kjedelig og fjernet fra livet. Nå kan vi stille spørsmål som er mer åpne, morsommere og mer innebygd i livet.

Den totale undersøkelsesfeilrammen oppfordrer forskere til å tenke på undersøkelsesforskning som en todelt prosess: å rekruttere respondenter og stille spørsmål til dem. I avsnitt 3.4 diskuterte jeg hvordan den digitale tidsalderen endrer hvordan vi rekrutterer respondenter, og nå skal jeg diskutere hvordan forskere kan stille spørsmål på nye måter. Disse nye tilnærmingene kan brukes med enten sannsynlighetsprøver eller ikke-sannsynlighetsprøver.

En undersøkelse modus er miljøet der spørsmålene blir spurt, og det kan ha viktige konsekvenser for måling (Couper 2011) . I den første perioden med undersøkelsesforskning var den vanligste modusen ansikt til ansikt, mens den i den andre perioden var telefon. Noen forskere ser den tredje tiden av undersøkelsesforskning som bare en utvidelse av undersøkelsesmodusene for å inkludere datamaskiner og mobiltelefoner. Imidlertid er den digitale tidsalderen mer enn bare en endring i rørene gjennom hvilke spørsmål og svar strømmer. I stedet gjør overgangen fra analog til digital mulig og vil sannsynligvis kreve forskere for å endre hvordan vi stiller spørsmål.

En studie av Michael Schober og kollegaer (2015) illustrerer fordelene ved å justere tradisjonelle tilnærminger for å bedre samsvare kommunikasjonssystemer for digitale tidsalder. I denne studien, sammenlignet Schober og kolleger ulike tilnærminger til å stille folk spørsmål via en mobiltelefon. De sammenlignet med å samle inn data via talesamtaler, som ville ha vært en naturlig oversettelse av andre æra-tilnærminger, for å samle inn data via mange microsurveys sendt via tekstmeldinger, en tilnærming uten åpenbar forgjengelighet. De fant at microsurveys sendt gjennom tekstmeldinger førte til høyere kvalitet enn stemmeintervjuer. Med andre ord, bare å overføre den gamle tilnærmingen til det nye mediet, førte det ikke til data av høyeste kvalitet. I stedet, ved å tenke klart om evner og sosiale normer rundt mobiltelefoner, var Schober og kolleger i stand til å utvikle en bedre måte å stille spørsmål som fører til høyere kvalitet.

Det er mange dimensjoner som forskere kan kategorisere undersøkelsesmodi på, men jeg tror at den mest kritiske egenskapen til digitale aldersundersøkelsesmoduser er at de blir administrert av datamaskiner , snarere enn intervjuer administrert (som i telefon- og ansikt-til-ansikt-undersøkelser) . Å ta menneskelige intervjuere ut av datainnsamlingsprosessen gir enorme fordeler og introduserer noen ulemper. Når det gjelder fordeler, kan fjerning av menneskelige intervjuere redusere sosial ønskelighet , tendens til at respondentene forsøker å presentere seg på best mulig måte ved for eksempel underrapporterende stigmatisert atferd (f.eks. Ulovlig narkotikabruk) og overrapportering oppfordret oppførsel (f.eks. stemme) (Kreuter, Presser, and Tourangeau 2008) . Fjerning av menneskelige intervjuere kan også eliminere intervjuereffekter , tendensen til responsene påvirkes på subtile måter av egenskapene til den menneskelige intervjueren (West and Blom 2016) . I tillegg til potensielt bedre nøyaktighet for noen typer spørsmål, fjerner menneskelige intervjuere også dramatisk reduserte kostnader. Intervju er en av de største utgiftene i undersøkelsesforskning - og øker fleksibiliteten fordi respondentene kan delta når de vil, ikke bare når en intervjuer er tilgjengelig . Men å fjerne den menneskelige intervjueren skaper også noen utfordringer. Spesielt kan intervjuere utvikle en rapport med respondenter som kan øke deltakelsesraten, avklare forvirrende spørsmål og opprettholde respondenters engasjement mens de slog gjennom et langt (potensielt kjedelig) spørreskjema (Garbarski, Schaeffer, and Dykema 2016) . Dermed skaper overgang fra en intervjuer-administrert undersøkelsesmodus til en datamaskinadministrasjon både muligheter og utfordringer.

Deretter skal jeg beskrive to tilnærminger som viser hvordan forskere kan utnytte verktøyene i den digitale tidsalderen til å stille spørsmål forskjellig: måle interne tilstander på en mer passende tid og sted gjennom økologisk momentvurdering (punkt 3.5.1) og kombinere styrker av åpne og avsluttede spørreskjemaer gjennom wiki-undersøkelser (avsnitt 3.5.2). Imidlertid vil bevegelsen mot datamaskinadministrasjon, allestedsnærværende spørsmålet også bety at vi må designe måter å spørre om som er morsommere for deltakerne, en prosess som iblant kaller gamification (avsnitt 3.5.3).