5.5 designe din egen

Fem prinsipper for å designe et samarbeidsprosjekt: Motiver deltakerne, utnytte heterogenitet, fokusere oppmerksomhet, muliggjøre overraskelse og være etisk.

Nå som du kanskje er spent på potensialet for massesamarbeid for å løse ditt vitenskapelige problem, vil jeg gjerne tilby deg noen råd om hvordan du faktisk gjør det. Selv om massekollaborasjoner kan være mindre kjent enn teknikkene beskrevet i tidligere kapitler, som undersøkelser og eksperimenter, er de ikke iboende noe vanskeligere. Fordi teknologiene du vil kunne ta i bruk, utvikler seg raskt, er det mest nyttige råd jeg kan tilby uttrykt i forhold til generelle prinsipper, i stedet for trinnvise instruksjoner. Nærmere bestemt er det fem generelle prinsipper som jeg tror vil hjelpe deg med å utforme et samarbeidsprosjekt: Motiver deltakerne, utnytte heterogenitet, fokusere oppmerksomhet, muliggjøre overraskelse og være etisk.