5.5.5 Være etisk

Formaningen til å være etisk gjelder for all forskning som er beskrevet i denne boken. I tillegg til de mer generelle spørsmålene om etikk som er omtalt i kapittel 6, oppstår det spesifikke etiske problemstillinger ved massesamarbeidsprosjekter, og siden massesamarbeid er så nytt for samfunnsforskning, kan disse problemene ikke være helt åpenbare først.

I alle massesamarbeidsprosjekter er kompensasjons- og kredittspørsmål komplekse. For eksempel anser noen mennesker det uetisk at tusenvis av mennesker jobbet i årevis på Netflix-prisen og til slutt ikke mottatt kompensasjon. På samme måte anser enkelte mennesker det uetisk å betale arbeidstakere på mikrotask arbeidsmarkeder ekstremt små mengder penger. I tillegg til disse problemene med kompensasjon, er det relaterte problemer med kreditt. Bør alle deltakere i et massesamarbeid være forfattere til de endelige vitenskapelige papirene? Ulike prosjekter tar forskjellige tilnærminger. Noen prosjekter gir forfatterskap kreditt til alle medlemmer av massesamarbeidet; For eksempel var den endelige forfatteren av det første Foldit-papiret "Foldit-spillere" (Cooper et al. 2010) . I Galaxy Zoo-familien av prosjekter blir ekstremt aktive og viktige bidragsytere noen ganger invitert til å være medforfattere på papirer. For eksempel var Ivan Terentev og Tim Matorny, to Radio Galaxy Zoo-deltakere, medforfattere på et av papirene som oppstod fra dette prosjektet (Banfield et al. 2016; Galaxy Zoo 2016) . Noen ganger kan prosjekter bare anerkjenne bidrag uten medforfatterskap. Beslutninger om medforfatterskap vil åpenbart variere fra sak til sak.

Åpne samtaler og distribuert datainnsamling kan også løse komplekse spørsmål om samtykke og personvern. For eksempel lanserte Netflix kunder filmvurderinger til alle. Selv om filmverdier kanskje ikke vises sensitive, kan de avsløre informasjon om kundenes politiske preferanser eller seksuell orientering, informasjon som kundene ikke var enige om å bli offentlig. Netflix forsøkte å anonymisere dataene slik at rangeringene ikke kunne knyttes til noen bestemt person, men bare uker etter utgivelsen av Netflix-dataene ble den delvis identifisert av Arvind Narayanan og Vitaly Shmatikov (2008) (se kapittel 6). Videre, i distribuert datainsamling kunne forskere samle inn data om mennesker uten deres samtykke. For eksempel, i Malawi Journals Projects, ble samtaler om et sensitivt tema (AIDS) transkribert uten samtykke fra deltakerne. Ingen av disse etiske problemene er uoverstigelige, men de bør vurderes i designfasen av et prosjekt. Husk at din "mengde" består av folk.