4.5 Å gjøre det skje

Selv om du ikke jobber på en stor tech selskap du kan kjøre digitale eksperimenter. Du kan enten gjøre det selv eller partner med noen som kan hjelpe deg (og hvem du kan hjelpe).

På dette punktet håper jeg at du er spent på mulighetene for å lage dine egne digitale eksperimenter. Hvis du jobber hos et storteknologisk firma, kan du allerede gjøre disse eksperimentene hele tiden. Men hvis du ikke jobber hos et teknisk firma, kan du tenke at du ikke kan kjøre digitale eksperimenter. Heldigvis er det feil: med litt kreativitet og hardt arbeid kan alle kjøre et digitalt eksperiment.

Som et første skritt er det nyttig å skille mellom to hovedmetoder: gjør det selv eller samarbeide med de mektige. Og det er enda flere forskjellige måter at du kan gjøre det selv: Du kan eksperimentere i eksisterende miljøer, bygge eget eksperiment, eller bygge eget produkt for gjentatt eksperimentering. Som det fremgår av eksemplene nedenfor, er ingen av disse tilnærmingene det beste i alle situasjoner, og det er best å tenke på dem som å tilby avganger langs fire hoveddimensjoner: kostnad, kontroll, realisme og etikk (figur 4.12).

Figur 4.12: Sammendrag av avregninger på forskjellige måter som du kan få eksperimentet til å skje. Ved pris mener jeg kostnadene for forskeren når det gjelder tid og penger. Ved kontroll mener jeg evnen til å gjøre det du vil ha når det gjelder å rekruttere deltakere, randomisering, levere behandlinger og måle resultater. Med realisme mener jeg i hvilken grad beslutningsmiljøet samsvarer med de som oppstår i hverdagen. Legg merke til at høy realisme ikke alltid er viktig for å teste teorier (Falk and Heckman 2009). Med etikk mener jeg evnen til velvillige forskere å håndtere etiske utfordringer som måtte oppstå.

Figur 4.12: Sammendrag av avregninger på forskjellige måter som du kan få eksperimentet til å skje. Ved pris mener jeg kostnadene for forskeren når det gjelder tid og penger. Ved kontroll mener jeg evnen til å gjøre det du vil ha når det gjelder å rekruttere deltakere, randomisering, levere behandlinger og måle resultater. Med realisme mener jeg i hvilken grad beslutningsmiljøet samsvarer med de som oppstår i hverdagen. Legg merke til at høy realisme ikke alltid er viktig for å teste teorier (Falk and Heckman 2009) . Med etikk mener jeg evnen til velvillige forskere å håndtere etiske utfordringer som måtte oppstå.