6.7.1 IRB er et gulv, ikke et tak

Mange forskere ser ut til å ha motstridende syn på IRB. På den ene siden anser de at det er et bumbling byråkrati. Likevel anser de seg også å være den endelige voldgiftsmannen av etiske beslutninger. Det vil si mange forskere synes å tro at hvis IRB godkjenner det, må det være OK. Hvis vi anerkjenner de virkelige begrensningene av IRB som de eksisterer for øyeblikket, og det er mange av dem (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) vi som forskere må ta på seg ytterligere ansvar for etikk i vår forskning. IRB er et gulv ikke et tak, og denne ideen har to hovedimplikasjoner.

Først, IRB er et gulv betyr at hvis du jobber på en institusjon som krever IRB gjennomgang, bør du følge disse reglene. Dette kan virke åpenbart, men jeg har lagt merke til at noen mennesker synes å ønske å unngå IRB. Faktisk, hvis du jobber i etisk foruroligende områder, kan IRB være en mektig alliert. Hvis du følger deres regler, bør de stå bak deg hvis noe skulle gå galt med din forskning (King and Sands 2015) . Og hvis du ikke følger deres regler, kan du ende opp på egen hånd i en svært vanskelig situasjon.

For det andre, IRB er ikke et tak betyr at bare å fylle ut skjemaene dine og følge reglene er ikke nok. I mange situasjoner er du som forsker den som vet mest om hvordan man skal handle etisk. Til slutt er du forsker, og det etiske ansvaret ligger hos deg; det er navnet ditt på papiret.

En måte å sikre at du behandler IRB som et gulv og ikke et tak er å inkludere et etisk vedlegg i papirene dine. Faktisk kan du utarbeide et etisk vedlegg før studiet ditt selv begynner, for å tvinge deg til å tenke på hvordan du vil forklare arbeidet ditt med jevnaldrende og offentligheten. Hvis du finner deg ubehagelig mens du skriver ditt etiske vedlegg, så kan studien din ikke finne den rette etiske balansen. I tillegg til å hjelpe deg med å diagnostisere ditt eget arbeid, vil publisering av dine etiske vedlegg bidra til at forskningsmiljøet diskuterer etiske problemstillinger og etablere passende normer basert på eksempler fra reell empirisk forskning. Tabell 6.3 presenterer empiriske forskningspapirer som jeg tror har gode diskusjoner om forskningsetikk. Jeg er ikke enig med alle krav fra forfatterne i disse diskusjonene, men de er alle eksempler på forskere som opptrer med integritet i den forstand som Carter (1996) definerer: i hvert tilfelle (1) bestemmer forskerne hva de synes er riktige og hva er galt? (2) de handler basert på hva de har bestemt, selv til personlig pris og (3) de viser offentlig at de handler basert på deres etiske analyse av situasjonen.

Tabell 6.3: Papir med interessante diskusjoner om forskningsetikkens etikk
Studere Problemet adressert
Rijt et al. (2014) Felteksperimenter uten samtykke
Unngå kontekstuell skade
Paluck and Green (2009) Felteksperimenter i utviklingsland
Forskning på sensitivt emne
Komplekse samtykkeproblemer
Rettelse av mulige skader
Burnett and Feamster (2015) Forskning uten samtykke
Balanse risiko og fordeler når risiko er vanskelig å kvantifisere
Chaabane et al. (2014) Sosiale konsekvenser av forskning
Bruke lekkede datafiler
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) Felteksperimenter uten samtykke
Soeller et al. (2016) Overtredet vilkår for bruk