Kode

Vi gjør koden som opprettet denne nettsiden tilgjengelige åpen kildekode som Åpne omtale Toolkit .

Dette prosjektet er avhengig av mye god programvare med åpen kildekode. Vi vil gjerne takke skaperne og bidragsytere til følgende prosjekter: