6.7.3 Tenk på forskningsetikk som kontinuerlig, ikke diskret

Debatt om etikk samfunnsforskning i den digitale tidsalderen ofte skjer i binære vilkår; for eksempel emosjonell Contagion var enten etisk eller det var ikke etisk. Dette binær tenkning polarizes diskusjon, hindrer arbeidet med å utvikle felles normer, fremmer intellektuell latskap, og frikjenner forskere med forsknings er merket "etiske" fra sitt ansvar for å opptre mer etisk. De mest produktive samtaler som jeg har sett som involverer forskningsetiske gå utover denne binær tenkning til en sammenhengende forestilling om forskningsetikk.

Et stort praktisk problem med en binær oppfatning av forskningsetikk er at den polariserer diskusjon. Kaller emosjonell forstyrrelse "uetisk" klumper det sammen med ekte grusomheter på en måte som ikke er nyttig. Snarere er det mer nyttig og hensiktsmessig å snakke spesifikt om aspektene av studien du finner problematisk. Å flytte bort fra binær tenkning og polariserende språk er ikke et kall for oss å bruke forvirret språk for å skjule uetisk oppførsel. Snarere vil en kontinuerlig oppfatning av etikk føre til et mer forsiktig og presist språk. Videre klargjør en kontinuerlig oppfatning av forskningsetikk at alle - selv forskere som gjør arbeid som allerede anses å være etiske - burde strebe etter å skape en enda bedre etisk balanse i arbeidet deres.

En endelig fordel med et trekk mot kontinuerlig tenkning er at den oppmuntrer til intellektuell ydmykhet, som er hensiktsmessig i møte med vanskelige etiske utfordringer. Spørsmålene om forskningsetikk i den digitale tidsalderen er vanskelige, og ingen enkeltpersoner bør være altfor selvsikker i sin egen evne til å diagnostisere den rette handlingen.