4.7 Konklusjon

Den digitale tidsalder har forskere muligheten til å kjøre eksperimenter som ikke var mulig tidligere. Ikke bare kan forskerne kjøre massive eksperimenter, kan de også dra nytte av den spesielle naturen av digitale eksperimenter for å forbedre gyldighet, anslår heterogenitet av behandlingseffekter, og isolere mekanismer. Disse eksperimentene kan gjøres i fullt digitale miljøer eller ved hjelp av digitale enheter i den fysiske verden.

Som kapittelet har vist, kan disse forsøkene gjøres i samarbeid med kraftige selskaper, eller de kan utføres helt av forskeren; du trenger ikke å jobbe hos et storteknologisk firma for å drive et digitalt eksperiment. Hvis du utformer ditt eget eksperiment, kan du kjøre variabelkostnaden til null, og du kan bruke de tre R-ene, erstatte, forfinne og redusere å bygge etikk inn i designet. Forskernes økende makt til å gripe inn i millioner av menneskers liv betyr at vi skal ha en tilsvarende økning i vår oppmerksomhet mot etisk forskningsdesign. Med stor makt kommer stort ansvar.