6.4.1 Respekt for mennesker

Respekt for mennesker er i ferd med å behandle mennesker som selvstendige og hedre deres ønsker.

Belmont-rapporten hevder at prinsippet om respekt for personer består av to forskjellige deler: (1) enkeltpersoner bør behandles som autonome, og (2) personer med redusert autonomi bør ha rett til ytterligere beskyttelse. Autonomi svarer omtrent til å la folk kontrollere sine egne liv. Respekt for personer antyder med andre ord at forskere ikke skal gjøre ting til mennesker uten deres samtykke. Kritisk, dette gjelder selv om forskeren mener at det som skjer er ufarlig, eller til og med fordelaktig. Respekt for personer fører til ideen om at deltakerne ikke forskere kan bestemme seg.

I praksis har prinsippet om respekt for personer blitt tolket slik at forskere bør om mulig få informert samtykke fra deltakerne. Den grunnleggende ideen med informert samtykke er at deltakerne skal bli presentert med relevant informasjon i forståelig format og da skal frivillig være enige om å delta. Hvert av disse vilkårene har selv vært gjenstand for betydelig ytterligere debatt og stipend (Manson and O'Neill 2007) , og jeg vil bruke seksjon 6.6.1 til informert samtykke.

Bruk av prinsippet om respekt for personer til de tre eksemplene fra begynnelsen av kapittelet fremhever områder med bekymring for hver av dem. I hvert tilfelle brukte forskere ting til deltakere - brukte dataene sine (smaker, slips eller tid), brukte datamaskinen til å utføre en måleoppgave (Encore), eller registrerte dem i et eksperiment (følelsesmessig smitte) - uten deres samtykke eller bevissthet . Brudd på prinsippet om respekt for personer gjør ikke disse studiene etisk uakseptabelt automatisk. Respekt for personer er ett av fire prinsipper. Men å tenke på Respekt for personer foreslår noen måter som studiene kan forbedres etisk. For eksempel kunne forskere ha fått noen form for samtykke fra deltakerne før studiet begynte eller etter at det avsluttet; Jeg kommer tilbake til disse alternativene når jeg diskuterer informert samtykke i seksjon 6.6.1.