6.5 To etiske rammer

De fleste debatter om forskningsetikk redusere til uenighet mellom konsekvens og deontologi.

Disse fire etiske prinsippene om respekt for personer, fordel, rettferdighet og respekt for lov og offentlig interesse er i stor grad avledet av to mer abstrakte etiske rammer: konsekvensisme og deontologi . Å forstå disse rammene er nyttig fordi det vil gjøre det mulig for deg å identifisere og deretter begrunne om en av de mest grunnleggende spenningene i forskningsetikk: ved å bruke potensielt uetiske midler for å oppnå etiske mål.

Konsekvenser, som har røtter i arbeidet til Jeremy Bentham og John Stuart Mill, fokuserer på å ta tiltak som fører til bedre stater i verden (Sinnott-Armstrong 2014) . Prinsippet om Beneficence, som fokuserer på å balansere risiko og fordeler, er dypt forankret i consequentialistiske tenkning. På den annen side fokuserer deontologi, som har røtter i Immanuel Kant, arbeidet med etiske plikter, uavhengig av konsekvensene deres (Alexander and Moore 2015) . Prinsippet om respekt for personer, som fokuserer på deltakernes selvstendighet, er dypt forankret i deontologiske tenkning. En rask og grov måte å skille de to rammene på er at deontologer fokuserer på midler og konsekvenser fokuserer på endene .

For å se hvordan disse to rammene fungerer, bør du vurdere informert samtykke. Begge rammer kan brukes til å støtte informert samtykke, men av forskjellige grunner. En konsekvensanalyse for informert samtykke er at det bidrar til å forhindre skade på deltakere ved å forby forskning som ikke på en forsvarlig måte balanserer risiko og forventet fordel. Konsekvensanalysetanken vil med andre ord støtte informert samtykke fordi det bidrar til å forhindre dårlige resultater for deltakerne. Imidlertid fokuserer et deontologisk argument for informert samtykke på en forskers plikt til å respektere autonomien til deltakerne. Gitt disse tilnærmingene, kan en ren konsekvensistikk være villig til å fravike kravet om informert samtykke i en innstilling der det ikke var risiko, mens en ren deontolog kanskje ikke.

Både konsekvensisme og deontologi gir viktig etisk innsikt, men hver kan tas til absurde ekstremer. For konsekvensisme kan et av disse ekstreme tilfellene kalles transplantasjon . Tenk deg en lege som har fem pasienter som dør av organsvikt og en sunn pasient hvis organer kan lagre alle fem. Under visse forhold vil en consequentialist lege bli tillatt - og til og med nødvendig - å drepe den friske pasienten for å skaffe seg organer. Dette fullstendige fokus på ender, uten hensyn til midler, er feil.

På samme måte kan deontologi også tas til vanskelige ekstremer, for eksempel i tilfelle som kan kalles Time bomb . Tenk deg en politimann som har fanget en terrorist som vet plasseringen av en tikkende bombe som vil drepe millioner av mennesker. En deontologisk politimann ville ikke lyve for å lure en terrorist til å avsløre plasseringen av bomben. Dette komplette fokuset på midler, uten hensyn til endene, er også feil.

I praksis omfavner de fleste sosiale forskere implisitt en blanding av disse to etiske rammene. Å merke seg denne blandingen av etiske skoler bidrar til å avklare hvorfor mange etiske debatter - som pleier å være mellom de som er mer consequentialist og de som er mer deontologiske - ikke gjør mye fremgang. Konsekvensistene tilbyr generelt argumenter om endringsargumenter som ikke er overbevisende for deontologer, som er bekymret for midler. På samme måte har deontologer en tendens til å tilby argumenter om midler, som ikke er overbevisende for konsekvenser, som er fokusert på ender. Argumenter mellom konsekvensister og deontologer er som to skip som går om natten.

En løsning på disse debattene vil være for sosialforskere å utvikle en konsistent, moralsk solid og lett å bruke blanding av konsekvenser og deontologi. Dessverre er det ikke sannsynlig å skje; filosofer har lenge slitt med disse problemene. Forskerne kan imidlertid bruke disse to etiske rammene - og de fire prinsippene de innebærer - å begrunne om etiske utfordringer, avklare avganger og foreslå forbedringer av forskningsdesign.