6.7.1 IRB ir grīda, nav griestu

Daudziem pētniekiem, šķiet, ir pretrunīgi viedokļi par IRB. No vienas puses, viņi uzskata, ka tas ir bumbling birokrātija. Tomēr tajā pašā laikā viņi arī uzskata, ka tas ir ētisko lēmumu galīgais arbitrs. Tas nozīmē, ka daudzi pētnieki, domājams, uzskata, ka, ja IRB to apstiprina, tam ir jābūt labi. Ja mēs atzīstam īsti IRB ierobežojumus, kādi tie pašlaik pastāv, un daudzi no tiem (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) tad mums kā pētniekiem ir jāuzņemas papildu atbildība par mūsu pētījumu ētiku. IRB ir grīda, nevis griesti, un šai idejai ir divas galvenās sekas.

Pirmkārt, IRB ir grīda, tādēļ, ja strādājat iestādē, kurai nepieciešama IRB pārskatīšana, tad jums jāievēro šie noteikumi. Tas var šķist acīmredzams, bet esmu pamanījis, ka daži cilvēki, šķiet, vēlas izvairīties no IRB. Faktiski, ja jūs strādājat ētiski neapgrūtinātās vietās, IRB var būt spēcīgs sabiedrotais. Ja jūs ievērosiet savus noteikumus, viņiem vajadzētu stāvēt aiz sevis, ja kaut kas notiks ar jūsu pētījumu (King and Sands 2015) . Un, ja jūs neievēroat savus noteikumus, jūs varētu nonākt pie sevis ļoti sarežģītā situācijā.

Otrkārt, IRB nav griesti, nozīmē, ka vienkārši aizpildot veidlapas un ievērojot noteikumus, nepietiek. Daudzās situācijās jūs kā pētnieks esat tas, kas visvairāk zina, kā rīkoties ētiski. Galu galā, jūs esat pētnieks, un ētiskā atbildība ir jums; tas ir tavs vārds uz papīra.

Viens no veidiem, kā nodrošināt, ka jūs uzlūkojat IRB kā grīdu, nevis griestus, ir iekļaut jūsu dokumentos ētisku pielikumu. Patiesībā jūs varētu izstrādāt savu ētikas pielikumu, pirms pat sākat studijas, lai piespiestu sevi domāt par to, kā jūs izskaidrosiet savu darbu saviem vienaudžiem un sabiedrībai. Ja, rakstot savu ētikas pielikumu, jūs nonākat neērti, tad jūsu pētījums var neatbilst piemērotam ētikas līdzsvaram. Papildus tam, lai palīdzētu jums diagnosticēt savu darbu, publicējot savus ētikas pielikumus, pētnieku aprindas palīdzēs pārrunāt ētiskas problēmas un izstrādāt atbilstošas ​​normas, pamatojoties uz reāliem empīriskiem pētījumiem. 6.3. tabulā ir aplūkoti empīriskie pētījumi, par kuriem, manuprāt, ir labas diskusijas par pētniecības ētiku. Es nepiekrītu visiem autoru apgalvojumiem šajās diskusijās, taču tie ir visi pētnieki, kuri strādā godprātīgi tādā nozīmē, kā to noteicis Carter (1996) : katrā gadījumā (1) pētnieki nolemj, kas viņiem šķiet pareizi un kas ir nepareizi; 2) viņi rīkojas, balstoties uz to, ko viņi ir pieņēmuši, pat personīgās izmaksas; un (3) viņi publiski parāda, ka rīkojas, balstoties uz situācijas ētisko analīzi.

6.3. Tabula: raksti ar interesantu diskusiju par viņu pētījumu ētiku
Pētījums Problēma ir adresēta
Rijt et al. (2014) Lauka eksperimenti bez piekrišanas
Izvairīšanās no konteksta kaitējuma
Paluck and Green (2009) Lauka eksperimenti jaunattīstības valstī
Pētījums par jutīgu tēmu
Sarežģītas piekrišanas problēmas
Iespējamo kaitējumu novēršana
Burnett and Feamster (2015) Pētījumi bez piekrišanas
Riska un ieguvumu līdzsvarošana, ja ir grūti noteikt kvantitatīvos riskus
Chaabane et al. (2014) Pētījuma sociālā ietekme
Izmantojot noplūdu datu failus
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) Lauka eksperimenti bez piekrišanas
Soeller et al. (2016) Pārkāpumi