6.7.1 IRB je pod, a ne plafon

Izgleda da mnogi istraživači imaju kontradiktorne poglede na IRB. S jedne strane, smatraju da je to tužna birokratija. Ipak, istovremeno, smatraju da je to i poslednji arbitar etičkih odluka. To znači da mnogi istraživači veruju da ako IRB to odobri, onda mora biti u redu. Ako priznamo stvarna ograničenja IRB-a kako ih trenutno postoje - i ima ih mnogo (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) - kada mi kao istraživači moramo preuzeti dodatnu odgovornost za etiku našeg istraživanja. IRB je pod ne plafon, a ova ideja ima dvije glavne implikacije.

Prvo, IRB je reč znači da ako radite u instituciji koja zahteva IRB pregled, onda trebate slediti ta pravila. Ovo može izgledati očigledno, ali primetio sam da neki ljudi žele da izbegnu IRB. U stvari, ako radite u etničkim neizmirenim područjima, IRB može biti snažan saveznik. Ako pratite njihova pravila, oni bi trebali stajati iza vas ako nešto ne bude u redu sa vašim istraživanjem (King and Sands 2015) . A ako ne poštujete svoja pravila, u vrlo teškoj situaciji možete sami završiti sami.

Drugo, IRB nije plafon znači da samo popunjavanje formi i poštivanje pravila nije dovoljno. U mnogim situacijama kao istraživač ste vi najviše poznati kako postupati etički. Na kraju, vi ste istraživač, a etička odgovornost leži na vama; to je vaše ime na papiru.

Jedan od načina da se osiguravate da IRB tretirate kao pod, a ne plafon je da uključite etički dodatak u vaše radove. U stvari, mogli biste da nacrtate svoj etički dodatak pre nego što vaša studija počne, kako biste sebe primorali da razmislite kako ćete objasniti svoj rad svojim vršnjacima i javnosti. Ako se osećate neugodno dok pišete svoj etički dodatak, onda vaša studija možda neće pogoditi odgovarajuću etičku ravnotežu. Osim što vam pomaže da dijagnosticirate svoj rad, objavljivanje vaših etičkih dodataka će pomoći istraživačkoj zajednici da razmotri etička pitanja i uspostaviti odgovarajuće norme zasnovane na primjerima iz stvarnog empirijskog istraživanja. Tabela 6.3 predstavlja empirijske istraživačke radove za koje mislim da imaju dobre diskusije o istraživačkoj etici. Ne slažem se sa svim tvrdnjama autora u ovim diskusijama, ali su svi primeri istraživača koji deluju sa integritetom u smislu koje je definisao Carter (1996) : u svakom slučaju, (1) istraživači odlučuju šta misle kako je u pravu i šta nije u redu; (2) postupaju na osnovu onoga što su odlučili, čak i po ličnom trošku; i (3) javno pokazuju da postupaju na osnovu njihove etičke analize situacije.

Tabela 6.3: Radovi sa zanimljivim raspravama o etici njihovog istraživanja
Studija Pitanje upućeno
Rijt et al. (2014) Terenski eksperimenti bez pristanka
Izbjegavanje kontekstualne štete
Paluck and Green (2009) Terenski eksperimenti u zemlji u razvoju
Istraživanje osjetljive teme
Pitanja kompleksne saglasnosti
Sanacija mogućih šteta
Burnett and Feamster (2015) Istraživanje bez pristanka
Balansiranje rizika i koristi kada je rizik teško kvantifikovati
Chaabane et al. (2014) Socijalne implikacije istraživanja
Korišćenje propuštenih datoteka sa podacima
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) Terenski eksperimenti bez pristanka
Soeller et al. (2016) Kršeni uslovi korišćenja