6.7.1 ИРБ је под, а не плафон

Изгледа да многи истраживачи имају контрадикторне погледе на ИРБ. С једне стране, сматрају да је то тужна бирократија. Па ипак, истовремено, сматрају да је то последњи арбитар етичких одлука. То значи да многи истраживачи верују да ако ИРБ то одобри, онда мора бити у реду. Ако признамо стварна ограничења ИРБ-а како их тренутно постоје - и има их много (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) када ми као истраживачи морамо преузети додатну одговорност за етику нашег истраживања. ИРБ је под не плафон, а ова идеја има двије главне импликације.

Прво, ИРБ је реч значи да ако радите у институцији која захтева ИРБ преглед, онда морате следити та правила. Ово може изгледати очигледно, али приметио сам да неки људи желе да избегну ИРБ. У ствари, ако радите у етничким неизмиреним подручјима, ИРБ може бити снажан савезник. Ако пратите своја правила, они би требали стајати иза вас ако нешто не буде у реду с вашим истраживањем (King and Sands 2015) . А ако не поштујете своја правила, у врло тешкој ситуацији можете сами завршити сами.

Друго, ИРБ није плафон значи да само испуњавање форми и поштовање правила није довољно. У многим ситуацијама као истраживач ви сте највише познати како поступати етички. На крају, ви сте истраживач, а етичка одговорност лежи на вама; то је ваше име на папиру.

Један од начина да се осигуравате да ИРБ третирате као под, а не плафон је да укључите етички додатак у ваше радове. У ствари, могли бисте да нацртате свој етички додатак пре него што ваша студија почне, како бисте се присилили да размислите како ћете објаснити свој рад својим вршњацима и јавности. Ако се осећате неугодно док пишете свој етички додатак, онда ваша студија можда неће погодити одговарајућу етичку равнотежу. Осим што вам помаже да дијагностицирате свој рад, објављивање ваших етичких додатака ће помоћи истраживачкој заједници да размотри етичка питања и успоставити одговарајуће норме засноване на примјерима из стварног емпиријског истраживања. у табели 6.3 приказани су емпиријски истраживачки радови за које мислим да имају добре дискусије о истраживачкој етици. Не слажем се са свим тврдњама аутора у овим дискусијама, али све су то примери истраживача који делују са интегритетом у смислу које је дефинисао Carter (1996) : у сваком случају, (1) истраживачи одлучују шта мисле како је у праву и шта није у реду; (2) поступају на основу тога што су одлучили, чак и по личном трошку; и (3) јавно показују да поступају на основу њихове етичке анализе ситуације.

Табела 6.3: Радови са занимљивим расправама о етици њиховог истраживања
Студија Питање упућено
Rijt et al. (2014) Теренски експерименти без пристанка
Избегавање контекстуалне штете
Paluck and Green (2009) Теренски експерименти у земљи у развоју
Истраживање осјетљиве теме
Комплексне сагласности
Санација могућих штета
Burnett and Feamster (2015) Истраживање без пристанка
Балансирање ризика и користи када је ризик тешко квантификовати
Chaabane et al. (2014) Социјалне импликације истраживања
Коришћење пропуштених датотека са подацима
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) Теренски експерименти без пристанка
Soeller et al. (2016) Кршени услови коришћења